Ziyaretçi
Sayfa
202
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
özür dilerler
sizden
zaman
geri dönüp geldiğiniz
onların yanına
de ki
hiç
özür dilemeyin
asla
inanmayız
size
muhakkak
bize bildirdi
Allah
sizin haberlerinizi
*
ve görecektir
Allah
yaptığınızı
ve Elçisi de
sonra
döndürüleceksiniz
bilene
*
görülmeyeni
ve görüleni
O size haber verecek
ne
varsa
yaptıklarınız
yemin edecekler
Allah'a
siz
zaman
yanlarına geldiğiniz
onların
vazgeçmeniz için
kendilerinden
vazgeçin
onlardan
çünkü onlar
murdardır
ve varacakları yer
cehennemdir
cezası olarak
şeylerin
kazandıkları
*
yemin ediyorlar
size
razı olmanız için
kendilerinden
eğer
siz razı olsanız bile
onlardan
şüphesiz
Allah
razı olmaz
*
topluluktan
*
yoldan çıkan
bedevi Araplar
daha yamandır
küfürde
ve iki yüzlülükte
ve daha müsaittirler
tanımamaya
*
sınırlarını
şeylerin
indirdiği
Allah'ın
Elçisine
*
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
ve
bedevi Araplardan
kimi var ki
sayar
şeyi
verdiği
angarya
ve gözetler
size
belalar gelmesini
onların
bela başına gelsin
kötü
Allah
işitendir
bilendir
bedevi Araplardan
*
kimi de var ki
inanır
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve vesile sayar
şeyi
verdiği
yakınlaşmaya
katında
Allah
ve du'alarını almaya
Elçinin
iyi bilin ki
gerçekten o
yakınlık vesilesidir
kendileri için
onları sokacaktır
Allah
içine
rahmetinin
muhakkak ki
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir