Ziyaretçi
Sayfa
203
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
öne geçenlerden
ilk olanlar
Muhacirlerden
*
ve Ensardan
ve kimseler
ona tabi olan(lar)
güzelce
razı olmuştur
Allah
onlardan
onlar da razı olmuşlardır
O'ndan
ve hazırlamıştır
onlara
cennetler
akan
altlarından
ırmaklar
kalacakları
içinde
ebedi
işte budur
kurtuluş
büyük
ve vardır
çevrenizdeki
bedevi Araplardan
*
münafıklar
ve
halkından
Medine
iyice alışmış
iki yüzlülüğe
*
sen onları bilmezsin
*
biz
onları biliriz
onlara azabedeceğiz
iki kere
sonra da
onlar itileceklerdir
azaba
*
büyük
ve başka bir kısmı da
itiraf ettiler
günahlarını
birbirine karıştırdılar
ameli
iyi
diğer
kötüsüyle
belki
Allah
tevbesini kabul eder
*
onların
çünkü
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
al
onların mallarından
*
bir sadaka
kendilerini temizleyeceğin
ve yücelteceğin
onunla
ve du'a et
onlara
çünkü
senin du'an
huzur verir
onlara
ve Allah
işitendir
bilendir
bilmediler mi ki
*
şüphesiz
Allah'tır
O
kabul eden
tevbeyi
kullarından
*
ve alan
sadakaları
ve şüphesiz
Allah
O
tevbeyi çok kabul edendir
çok esirgeyendir
ve de ki
yapın (yapacağınızı)
görecek
Allah
yaptığınız işleri
ve Elçisi de
ve mü'minler de
sonra döndürüleceksiniz
bilene
*
görülmeyeni
ve görüleni
O size haber verecek
şeyleri
olduğunuz
yapıyor(lar)
ve başkaları da var ki
bırakılmışlardır
emrine
Allah'ın
ya
onlara azabeder
ya da
affeder
onları
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir