Sayfa
22
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
diyecekler ki
bazı beyinsizler
insanlardan
*
nedir
onları çeviren
kıblelerinden
*
o ki
bulunurlar
üzerinde
de ki
Allah'ındır
doğu
ve batı
O iletir
kimseyi
dilediğini (dileyeni)
yola
*
doğru
ve böylece
sizi kıldık
bir ümmet
vasat
olmanız için
şahit
insanlara
*
ve olması için
rasulün (de)
size
şahit
ve yap(ma)dık
*
bir kıble
olduğunuzu
*
üzerinde
sadece (yaptık)
bilmek için
kimseyi
uyan
Elçi'ye
kimseden
geriye dönen
üzerinde
ökçesi
ve elbette
ağır gelir
*
başkasına
kimseye
*
yol gösterdiği
Allah'ın
değildir
Allah
*
zayi edecek
sizin imanınızı
şüphesiz
Allah
insanlara
şefkatlidir
merhametlidir
elbette
görüyoruz
çevrilip durduğunu
yüzünün
doğru
göğe
elbette seni döndüreceğiz
bir kıbleye
hoşlanacağın
(Bundan böyle) çevir
yüzünü
tarafına
Mescid-i
Haram'a
ve nerede
olursanız
*
çevirin
yüzlerinizi
o yöne
şüphesiz
kimseler
verilen
kitap
elbette bilirler
bunun
bir gerçek olduğunu
Rablerinden
*
değildir
Allah
habersiz
onların yaptıklarından
*
ve eğer
sen getirsen
kimselere
verilen
Kitap
her türlü
ayeti
değildir
uyacak
senin kıblene
ve değilsin
sen (de)
uyacak
onların kıblesine
ve değildir
onların bazısı
uymazlar
kıblesine
diğerlerinin
ve eğer
uyarsan
onların keyiflerine
sonraden
*
şey(den)
sana gelen
ilimden
*
şüphesiz sen
o takdirde
zalimlerden (olursun)
*