Sayfa
23
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimseler
kendilerine verdiğimiz
Kitap
onu tanırlar
gibi
tanıdıkları
oğullarını
ve (yine) elbette
bir grup
onlardan
gizlerler
gerçeği
onlar
bildikleri (halde)
Gerçek
Rabbindendir
*
artık olma
*
kuşkulananlardan
*
her (ümmetin) vardır
bir yönü
o(nun)
yöneldiği
O halde koşun
hayır işlerine
nerede
olsanız
*
getirir
sizi
Allah
bir araya
kuşkusuz
Allah
üzerine
her
şey
kadirdir
ve
nereden
çıkarsan (yola)
çevir
yüzünü
tarafına
Mescid-i
Haram
bu elbette
bir gerçektir
Rabbinden
*
ve değildir
Allah
habersiz
yaptıklarınızdan
*
ve
nereden
çıkarsan (yola)
çevir
yüzünü
doğru
Mescid-i
Haram'a
ve nerede
olursanız
*
çevirin
yüzünüzü
o yana
diye
olmasın
hiç kimsenin
aleyhinizde
bir delili
başkasının
kimselerden
zalim olan
onlardan
onlardan çekinmeyin
*
benden çekinin
ve tamamlayayım
ni'metimi
size
umulur ki
hidayete erersiniz
gibi
gönderdiğimiz
kendi içinizden
bir Elçi
sizden olan
okuyan
size
ayetlerimizi
ve sizi temizleyen
ve size öğreten
Kitabı
ve hikmeti
ve size öğreten
şeyleri
olduğunuz
*
bilmiyor
Öyle ise beni anın
ben de sizi anayım
ve şükredin
bana
ve
inkar etmeyin
Ey
kimseler
inanan
(Allah'tan) yardım isteyin
sabır ile
ve namazla
muhakkak ki
Allah
beraberdir
sabredenlerle