Ziyaretçi
Sayfa
229
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi ki
ey kavmim
Ne dersiniz?
eğer
ben isem
üzere
apaçık bir belge
Rabbimden
*
ve O bana vermişse
kendinden
bir rahmet
kim
bana yardım edebilir?
karşı
Allah'a
eğer
O'na isyan edersem
olmaz
bana bir katkınız
başka
kaybımı artırmaktan
ve Ey kavmim
şu
dişi devesi
Allah'ın
sizin için
bir mucizedir
onu bırakın
otlasın
toprağında
*
Allah'ın
ona  dokundurmayın
*
bir kötülük
yoksa sizi yakalar
bir azap
yakın
yine de onu kestiler
(bunun üzerine) dedi ki
yaşayın
yurdunuzda
*
üç
gün
işte bu
bir vaaddir
yalanlanmayacak
*
nihayet
gelince
emrimiz
kurtardık
Salih'i
ve kimseleri
iman eden(leri)
beraberindeki
bir rahmetle
bizden
ve
aşağılığından
o günün
muhakkak ki
senin Rabbin
O
güçlüdür
mutlak üstündür
ve aldı
kimseleri
zulmeden(leri)
korkunç bir çığlık
ve kaldılar
yurtlarında
*
dizüstü çöküp
sanki
hiç yaşamamışlardı
*
orada
iyi bilin ki
şüphesiz
Semud (halkı)
inkar ettiler
Rabblerini
dikkat edin
uzak olsun
Semud halkı
ve andolsun
geldiler
elçilerimiz
İbrahim'e
müjdeyle
dediler
Selam
(O da) dedi
Selam
ve hemen
*
getirdi
*
bir buzağı
kızartılmış
ne zaman ki
görünce
ellerinin
uzanmadığını
*
ona
onlardan hoşlanmadı
ve içine düştü
onlardan dolayı
bir korku
dediler ki
korkma
*
biz
gönderildik
kavmine
*
Lut
ve karısı da
ayaktaydı
ve bunun üzerine güldü
biz de ona müjdeledik
İshak'ı
ve
ardından
İshak'ın
Ya'kub'u