Ziyaretçi
Sayfa
230
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi ki
ey vay halime
ben doğuracak mıyım?
ben böyle
kocamış bir kadın iken
ve şu
kocam da
bir ihtiyar iken
gerçekten
bu
bir şeydir
şaşırtıcı
dediler
şaşıyor musun?
işine
*
Allah'ın
rahmeti
Allah'ın
ve bereketleri
sizin üzerinizedir
(ey) halkı
ev
şüphesiz O
övgüye layıktır
lütfu bol olandır
ne zaman ki
gidince
İbrahimden
*
korku
ve kendisine gelince
müjde
bizimle tartışmaya girişti
hakkında
kavmi
Lut
doğrusu
İbrahim
çok yumuşak huylu idi
çok içli idi
gönülden (Allaha) yönelen biriydi
Ey İbrahim
vazgeç
bundan
*
doğrusu o
elbette
gelmiştir
emri
Rabbinin
ve onlara
gelmektedir
bir azap
geri çevrilmeyecek
*
ve ne zaman ki
gelince
Elçilerimiz
Lut'a
kaygılandı
onlardan
ve göğsüne bastı
onlardan
bir sıkıntı
ve dedi ki
bu
bir gündür
çetin
ve geldi
kavmi
koşarak
ona
ve daha önce
*
işliyorlardı
*
kötü işler
dedi ki
ey kavmim
şunlar
kızlarımdır
onlar
daha temizdir
sizin için
korkun
Allah'tan
ve
beni rezil etmeyin
arasında
konuklarım
yok mudur?
içinizde
bir adam
aklı başında
dediler ki
muhakkak
sen bilirsin ki
yoktur
bizim
senin kızlarında
*
hiç bir
hakkımız
ve sen
iyi bilirsin
şeyi
bizim istediğimiz
dedi
keşke
benim olsaydı
*
sizi (savacak)
bir gücüm
yahut
sığınabilseydim
bir yere
*
sağlam
dediler ki
ey Lut
şüphesiz biz
elçileriyiz
Rabbinin
ilişemeyecekler
*
sana
yürü
ailenle birlikte
bir vaktinde
gecenin
*
ve
geriye dönüp bakmasın
sizden
hiç kimse
ancak hariç
hanımın
şüphesiz
onun başına gelecektir
şeyler
onların başına gelen
şüphesiz
onlara vaadedilen vakit
sabahtır
değil mi?
sabah
yakın