Ziyaretçi
Sayfa
248
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sen istemiyorsun
*
buna karşılık
bir
ücret
O
*
sadece
bir öğüttür
bütün alemler için
nice var ki
ayet(ler)
*
göklerde
*
ve yerde
uğrarlar da
yanlarına
ve onlar
ondan
yüzlerini çevirirler
ve
inanmazlar
onların çoğu
Allah'a
dışında
onlar
ortak koşmaları
onlar emin midirler?
kendilerine gelmeyeceğinden
*
sargın bir belanın
azabından
*
Alah'ın
veya
kendilerine gelmeyeceğinden
O sa'atin
ansızın
ve onlar
hiç
farkında değillerken
de ki
işte budur
benim yolum
da'vet ederim
Allah'a
*
basiretle
*
ben
ve kimseler
bana uyan(lar)
ve şanı yücedir
Allah'ın
ve değilim
ben
ortak koşanlardan
*
göndermedik
*
senden önce
*
başka
erkeklerden
vahyettiğimiz
kendilerine
halkından
*
kentler
hiç gezmediler mi?
*
yeryüzünde
*
görsünler
nasıl
olduğunu
sonunun
kimselerin
kendilerinden önceki
*
ve yurdu
ahiret
daha iyidir
korunanlar için
*
aklınızı kullanmıyor musunuz?
*
hatta
ne zaman ki
umutlarını kestiler
elçiler
ve sandılar
kendilerinin
gerçekten
yalanlandıklarını
onlara geldi
yardımımız
ve kurtarıldı
kimseler
dilediğimiz
asla
geri çevrilmez
azabımız
topluluğundan
*
suçlular
elbette
vardır
*
onların hikayelerinde
ibret
sahipleri için
akıl
(bu) değildir
*
bir söz
uydurulacak
ancak
doğrulanmasıdır
kimsenin
kendinden öncekinin
*
ve açıklamasıdır
her
şeyin
ve bir hidayettir
ve rahmettir
toplumlar için
inanan