Ziyaretçi
Sayfa
277
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimseler
inkar eden(ler)
ve engel olanlar
yolundan
*
Allah'ın
artırırız onlara
azabı
üstüne
azaplarının
dolayı
yaptıkları
bozgunculuklarından
ve gün
getireceğimiz
içinde
her
ümmet
bir şahid
üzerlerine
kendi aralarından
*
getireceğiz
seni de
şahid
üzerine
bunların
ve indirdik
sana
bu Kitabı
açıklayan
her
şeyi
ve yol gösterici olarak
ve rahmet olarak
ve müjde olarak
müslümanlara
۞
şüphesiz
Allah
emreder
adaleti
ve ihsanı
ve vermeyi
akrabaya
*
ve meneder
edepsizlikten
*
ve fenalıktan
ve azgınlıktan
size böyle öğüt verir
umulur ki
öğüt alırsınız (diye)
tam yerine getirin
ahdini
Allah'ın
zaman
andlaşma yaptığınız
ve asla
bozmayın
yeminleri
sonra
pekiştirdikten
çünkü
yaptınız
Allah'ı
üzerinize
kefil (şahid)
şüphesiz
Allah
bilir
şeyleri
yaptıklarınız
ve asla
olmayın
gibi
çözen kadın
ipliğini
sonra
*
kuvvetli
büktükten
bir vasıta yaparak
yeminlerinizi
bozucu
aranızda
olduğu için
*
bir topluluk
daha çok
*
diğer bir topluluktan
*
çünkü
sizi dener
Allah
bununla
ve açıklayacaktır
size
günü
kıyamet
şeyleri
olduğunuz
hakkında
ayrılığa düştüğünüz
şayet
dileseydi
Allah
hepinizi yapardı
ümmet
bir tek
fakat
şaşırtır
kimseyi
dilediği
ve doğru yola iletir
kimseyi
dilediği
ve siz mutlaka sorulacaksınız
şeylerden
olduğunuz
yapıyor(lar)