Sayfa
321
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(Allah) buyurur ki
nasıl ki
sana geldiğinde
ayetlerimiz
sen onları unuttuysan
öylece
bugün
sen unutulursun
işte böyle
cezalandırırız
kimseleri
israf eden
ve
inanmayanları
ayetlerine
Rabbinin
ve elbette azabı
ahiretin
daha çetindir
ve daha süreklidir
yola getirmedi mi?
*
onları;
nicelerini
yok edişimiz
kendilerinden önce
nesillerden
*
dolaştıkları
meskenlerinde
*
elbette
bunda vardır
*
ibretler
sahipleri için
akıl
eğer olmasaydı
söylenmiş bir söz
daha önce
tarafından
Rabbin
şüphesiz olurdu
(azap) gerekli
ve bir süre
belirtilmiş
o halde sabret
şeylere
*
onların dedikleri
ve tesbih et
överek
Rabbini
önce
doğmasından
güneşin
ve önce
batmasından
bir kısmında
sa'atlerinden
gece
tesbih et
ve taraflarında
gündüzün
umulur ki
hoşnut olursun
ve asla
dikme
gözlerini
doğru
şeylere
faydalandırdığımız
onunla
bazı zümreleri
onlardan
süsüne
hayatının
dünya
kendilerini denemek için
o konuda
ve rızkı
Rabbinin
daha hayırlıdır
ve daha süreklidir
ve emret
ailene
namazı
ve dayan
ona (namaz kılmaya)
biz senden istemiyoruz
*
rızık
biz
seni besliyoruz
ve akıbet
takva(sahipleri)nindir
ve dediler ki
değil mi?
bize getirmeli
bir ayet (mu'cize)
Rabbinden
*
onlara gelmedi mi?
*
kanıt
bulunan
*
Kitap'larda
önceki
şayet
şüphesiz biz
onları helak etseydik
bir azab ile
ondan önce
*
elbette derlerdi
Rabbimiz
keşke
gönderseydin
bize
bir elçi
uysaydık
senin ayetlerine
önce
*
rezil olmadan
*
ve alçak (olmadan)
de ki
herkes
gözetlemektedir
gözetleyin
bileceksiniz
kimdir
sahipleri
yolun
düzgün
ve kimdir
doğru yolda olan