Ziyaretçi
Sayfa
325
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
zaman
seni gördükleri
kimseler
inkar eden
seni edinmezler
*
dışında
alay konusu etmek
bu mudur? (diye)
kişi
diline dolayan
sizin tanrılarınızı
oysa kendileri
Zikri(uyarısı)nı
Rahman'ın
onlar
inkar ediyorlar
yaratılmıştır
insan
aceleden
*
size göstereceğim
ayetlerimi
benden acele istemeyin
*
ve diyorlar
ne zaman?
bu
tehdid(ettiğiniz azab)
eğer
iseniz
doğru söyleyenler
eğer
bir bilselerdi
kimseler
inkar eden(ler)
zamanı
savamayacakları
*
yüzlerinden
*
ateşi
ne de
sırtlarından
*
ve
onlara
yardım da olunmayacakları
doğrusu
o onlara gelecek
ansızın
onları şaşırtacak
güçleri yetmeyecek
*
onu reddetmeye
ve ne de
kendilerine
süre verilecek
ve andolsun
alay edildi
peygamberlerle
senden önceki
*
ama kuşatıverdi
kimseleri
alay eden(leri)
onlarla
şey
onların
onunla
alay ettikleri
de ki
kim
sizi koruyacak?
gece
ve gündüz
Rahmandan
*
hayır
onlar
Zikrinden
*
Rablerinin
yüz çeviriyorlar
yoksa
mı var?
tanrıları
onları koruyacak
karşı
bize
onların gücü yetmez
*
yardım etmeye
kendilerine
ne de
onlara
bizim tarafımızdan
sahip çıkılır
bilakis
biz yaşattık
onları
ve atalarını
nihayet
uzun geldi
kendilerine
ömür
görmüyorlar mı?
*
bizim
gelip
yerlerini (topraklarını)
eksilttiğimizi
uçlarından
*
onlar mı?
üstün gelen