Sayfa
329
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve
şeytanlardan
kimseleri
denize dalan
kendisi için
ve yapan
işler
başka
bundan
ve biz idik
onları
onun emrinde tutuyor
۞
ve Eyyub'u da
hani
du'a etmişti
Rabbine
gerçekten diye
bana dokundu
bu dert
ve sen
en merhametlisisin
merhametlilerin
biz de kabul ettik
onu(n du'asını)
ve kaldırdık
ne varsa
onun
derdi
*
ve ona verdik
ailesini
ve bir katını daha
onlarla beraber
bir rahmet
tarafımızdan
*
ve bir öğüt olarak
ibadet edenler için
ve İsma'il'i
İdris'i
ve Zu'(l-Kifl'i)
(ve Zu')l-Kifl'i
hepsi de
sabredenlerdendi
*
ve onları soktuk
rahmetimize
*
çünkü onlar
Salihlerdendi
*
ve Zü(nnun'u)
(ve Zün)nun'u
zira
gitmişti
kızarak
sanmıştı
diye
asla
güç yetiremeyeceğiz
kendisine
nihayet yalvardı
içinde
karanlıklar
diye
yoktur
tanrı
başka
senden
senin şanın yücedir
muhakkak ben
oldum
zalimlerden
*
biz de kabul ettik
onu(n du'asını)
ve onu kurtardık
tasadan
*
işte böyle
biz kurtarırız
inananları
ve Zekeriyya'yı da
hani
du'a etmişti
Rabbine
Rabbim
beni bırakma
*
tek başıma
ve sen
en iyisisin
varislerin
kabul buyurduk
onu(n du'asını)
ve armağan ettik
ona
Yahya'yı
ve ıslah ettik
kendisi için
eşini
gerçekten onlar
idiler
koşuyor(lar)
hayır (işlere)
*
ve bize du'a ederlerdi
umarak
ve korkarak
ve idiler
bize
derin bir saygı içinde