Sayfa
335
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve iletilmişlerdir
güzeline
*
sözün
*
ve iletilmişlerdir
yoluna
*
çok övülen(Allah)ın
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
ve geri çevirenler
yolundan
*
Allah'ın
ve Mescid-i (Haram'dan)
(ve Mescid-i) Haram'dan
yaptığımız
*
bütün insanlar için
eşit (ibadet yeri)
yerli olan
orada
ve dışarıdan gelen
ve kim
isterse
orada (böyle)
haktan sapmak
zulüm ile
ona taddırırız
bir azabtan
*
acı
bir zamanlar
kondurmuştuk
İbrahim'i
yerine
Beyt(Ka'be'n)in
diye
ortak koşma
*
bana
hiçbir şeyi
ve temizle
evimi
tavaf edenler için
ve ayakta duranlar için
ve rüku' edenler için
secde edenler için
ve ilan et
içinde
insanlar
haccı
sana gelsinler
yaya olarak
ve üzerinde
her
yorgun deve
gelen
(türlü)
her
yollardan
uzak
şahit olmaları için
birtakım faydalara
kendileri için
ve anmaları için
adını
Allah'ın
günlerde
*
belirli
üzerine
şeyleri
onlara rızık olarak verilen
yürüyen-dan
yürüyen
*
yeyin
onlardan
ve yedirin
sıkıntı içinde bulunan
fakire
sonra
gidersinler
kirlerini
ve yerine getirsinler
adaklarını
ve tavaf etsinler
(Eski) Evi [Kâbe'yi]
Eski (Evi) [Kâbe'yi]
işte öyle
ve kim
saygı gösterirse
yasaklarına
Allah'ın
işte o
hayırlıdır
kendisi için
yanında
Rabbinin
ve size helal kılınmıştır
sizin için
hayvanlar
dışındaki
şeyler
oku(nup açıkla)nan
size
artık kaçının
pis
putlardan
*
ve kaçının
sözden
yalan