Sayfa
336
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hanifler olun
Allah'ı
ortak koşmadan
*
O'na
ve kim
ortak koşarsa
Allah'a
sanki gibidir
düşmüş
gökten
*
ve kendisini kapıyor
kuş
veya
sürüklüyor
onu
rüzgar
bir yere
*
uzak
işte böyle
ve kim
saygı gösterirse
nişanlarına
Allah'ın
şüphesiz bu
takvasındandır
*
kalblerin
sizin için vardır
onlarda
menfaatler
bir süreye kadar
*
belirli
sonra
onların varacakları yer
(Eski) Ev'dir [Kâbe]
*
Eski (Ev'dir) [Kâbe]
ve hepsi için
ümmetin
biz koyduk
bir kurban ibadeti
anmaları için
adını
Allah'ın
üzerine
şey
rızık olarak verilen
hayvanlardan
*
(kurbanlık)
tanrınız
tanrıdır
bir tek
yalnız O'na
teslim olun
ve müjdele
samimi insanları
onlar ki
zaman
anıldığı
Allah
titrer
kalbleri
ve sabrederler
(başlarına)
edene
isabet
ve kılarlar
namazı
ve şeylerden
kendilerini rızıkandırdığımız
(Allah yoluna) harcarlar
kurbanlık develeri
yaptık
sizin için
işaretlerinden
*
Allah'ın
sizin için vardır
onlarda
hayır
anın (da boğazlayın)
adını
Allah'ın
üzerlerine
(kurban için) sıra halinde dururlarken
zaman
düştüğünde
yanları üzerine (canları çıkınca)
yeyin
onlardan
ve yedirin
kanaat edip isteyemeyene
ve isteyene
işte böyle
onları boyun eğdirdi
size
umulur ki
şükredersiniz
ulaşmaz
*
Allah'a
onların etleri
ve ne de
kanları
fakat
O'na ulaşır
takvanız
sizin
böylece
onları boyun eğdirdi
size
anmanız için
Allah'ı
üzere
diye
sizi doğru yola iletti
ve müjdele
güzel davrananları
۞
şüphesiz
Allah
defeder (şerri)
kimselerden
*
inanan(lar)
şüphesiz
Allah
sevmez
*
hiçbir
hain
inkarcıyı