Sayfa
334
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve işte böyle
biz O'nu indirdik
ayetler olarak
açık açık
ve şüphesiz
Allah
doğru yola iletir
kimseyi
dilediği
şüphesiz
kimseler
inananlar
ve kimseler
yahudiler
ve sabiiler
ve hırıstiyanlar
ve mecusiler
ve kimseler
ortak koşanlar
şüphesiz
Allah
hüküm verecektir
bunlar arasında
günü
kıyamet
şüphesiz
Allah
üzerine
her
şey
şahittir
görmedin mi
*
kuşkusuz
Allah'a
secde ediyorlar
O'na
kimseler
göklerdeki
*
ve kimseler
yerdeki
*
ve güneş
ve ay
ve yıldızlar
ve dağlar
ve ağaçlar
ve hayvanlar
ve birçoğu
insanlardan
*
ama birçoğu
hak olmuştur
üzerine
azab
ve kimi
aşağılatırsa
Allah
artık olmaz
ona
hiç
değer veren
şüphesiz
Allah
yapar
şeyi
dilediği
۩
۞
işte şunlar
iki hasım taraf
çekişen
hakkında
Rableri
kimselere
inkar eden(lere)
biçildi
onlara
giysi
ateşten
*
dökülüyor
üstünden
*
başlarının
kaynar su
eritiliyor
onunla
şeyler
içindeki
karınlarının
ve derileri
ve onlar için vardır
kamçılar
demirden
*
her sefer
istedikleri
çıkmak
*
oradan
(o) gamdan
*
geri çevrilirler
oraya
ve tadın (denilir)
azabını
yangın
şüphesiz
Allah
sokar
kimseleri
inanan(ları)
ve yapanları
iyi işler
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
takınırlar
orada
bilezikler
*
altından
*
ve inci(ler)
ve giysileri
orada
ipektir