Sayfa
343
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve indirdik
gökten
*
su
belli ölçüde
ve onu durdurduk
yerde
*
elbette biz
gidermeğe de
*
onu
kadiriz
sonra yetiştirdik
size
onunla (suyla)
bahçeleri
hurma
*
ve üzüm
sizin için
içlerinde bulunan
meyvalar
birçok
ve onlardan
yiyorsunuz
ve bir ağaç
çıkan
Tur-i-dan
Tur-i
*
biten
yağlı olarak
(ekmeklerini) batıracakları
yiyenlerin
ve şüphesiz
sizin için vardır
hayvanlarda
*
ibret
size içiriyoruz
içindekinden
*
karınlarının
ve sizin için
onlarda vardır
faydalar
daha birçok
ve onlardan
yersiniz
ve onların üzerinde
ve üzerinde
gemiler
taşınırsınız
ve andolsun
biz gönderdik
Nuh'u
kavmine
*
dedi
ey kavmim
kulluk edin
Allah'a
yoktur
sizin için
hiçbir
ilah
O'ndan başka
korunmaz mısınız?
*
(şöyle) dedi
ileri gelenler
kimselerden
inkar eden
kavminden
*
değildir
bu
başka bir şey
bir insandan
sizin gibi
istiyor
üstün gelmek
*
size
ve eğer
dileseydi
Allah
elbette indirirdi
melekleri
yoktur
işitiğimiz
böyle bir şey
babalarımızdan
*
geçmişteki
değildir
O
başka bir şey
bir adam(dan)
kendisinde
delilik bulunan
hele gözetleyin
onu
kadar
bir süreye
(Nuh) dedi ki
Rabbim
bana yardım et
karşısında
yalanlamaları
biz de vahyettik
ona
ki
yap
gemiyi
gözlerimizin önünde
ve vahyimizle
ne zaman ki
gelince
bizim buyruğumuz
ve kaynayınca
tandır
sok (bindir)
ona
her (cins)ten
*
çift
iki
ve aileni
hariç
kimseler
geçmiş
alehylerine
söz
onlar içinde
ve
bana yalvarma
hakkında
kimseler
zulmeden(ler)
onlar mutlaka
boğulacaklardır