Ziyaretçi
Sayfa
344
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
zaman
yerleştiğiniz
sen
ve kimseler
yanındaki
üzerine
gemi
de ki
hamdolsun
Allah'a
bizi kurtaran
*
kavimden
*
zalim
ve de ki
Rabbim
beni indir
bir inişle
mübarek
ve sen
en hayırlısısın
konuklayanların
şüphesiz
vardır
bunda
nice ibretler
gerçi
biz
(onları) sınıyorduk
sonra
yetiştirdik
onların ardından
*
bir nesil
başka
ve gönderdik
kendi içlerinden
bir elçi
onlara
diye
kulluk edin
Allah'a
yoktur
sizin için
hiçbir
ilah
O'ndan başka
korunmaz mısınız?
*
ve dedi ki
ileri gelenler
kavminden
*
inkar edenler
*
ve yalanlayanlar
buluşmasını
ahiret
ve kendilerine refah verdiklerimiz
hayatında
*
dünya
değildir
bu
başka bir şey
bir insandan
sizin gibi
yiyor
sizin yediğinizden
*
ondan
ve içiyor
sizin içtiğinizden
*
ve eğer
ita'at ederseniz
bir insana
sizin gibi
gerçekten siz
o takdirde
mutlaka ziyana uğrayanlarsınız
O size va'dediyor mu?
siz
zaman
öldüğünüz
ve olduğunuz
toprak
ve kemik
sizin
(yeniden hayata) çıkarılacağınızı
۞
heyhat (ne kadar uzak)
heyhat (ne kadar uzak)
şey
size va'dedilen
değildir
bu
başka bir şey
hayatımız(dan)
dünya
ölürüz
ve yaşarız
ve değiliz
biz
tekrar diriltilecek
değildir
O
başka bir şey
bir adam(dan)
uyduran
hakkında
Allah
yalan
ve değiliz
biz
ona
inanıcı(insan)lar
dedi
Rabbim
bana yardım et
karşısında
beni yalanlamaları
(Allah) dedi ki
az sonra
*
onlar olacaklar
pişman
derken onları yakaladı
o korkunç ses
gerçekten
ve onları getirdik
sel süprüntüsü haline
uzak olsun
kavim
o zalim
sonra
yetiştirdik
onların ardından
*
nesiller
başka