Sayfa
353
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
eğer
bulamazsanız
*
orada
kimseyi
oraya girmeyin
*
kadar
izin verilinceye
size
ve eğer
denirse
size
dönün!
o halde dönün
o
daha temizdir
sizin için
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
bilendir
yoktur
size
bir günah
(izinsiz) girmenizden dolayı
*
evlere
oturulmayan
*
içinde
eşyanız bulunan
sizin
ve Allah
bilir
şeyi
açığa vurduğunuz
ve şeyi
gizlediğiniz
söyle
inanan erkeklere
sakınsınlar
bakışlarını
*
ve korusunlar
ırzlarını
bu
daha temizdir
onlar için
şüphesiz
Allah
haber almaktadır
şeyleri
her yaptıkları
ve söyle
inanan kadınlara
sakınsınlar
bakışlarını
*
ve korusunlar
ırzlarını
ve
göstermesinler
süslerini
ancak hariç
görünenler
*
ondan
ve koysunlar
başörtülerini
üstüne
(göğüs) yırtmaçlarının
ve
göstermesinler
süslerini
dışındakilere
kocaları
yahut
babaları
yahut
babaları
kocalarının
yahut
oğulları
yahut
oğulları
kocalarının
yahut
kardeşleri
yahut
oğulları
kardeşlerinin
yahut
oğulları
kızkardeşlerinin
yahut
kadınları
yahut
sahip oldukları (köleleri)
*
ellerinin
yahut
tabi'leri (hizmetlileri)
bulunmayan
kadına ihtiyacı
*
erkeklerden
*
yahut
çocuklara
onlar ki
henüz  anlamazlar
*
mahrem yerlerini;
*
kadınların
ve
vurmasınlar
ayaklarını
bilinmesi için
şeylerin
gizledikleri
süslerinden
*
ve tevbe edin
Allah'a
*
topluca
ey
mü'minler
umulur ki
felaha erersiniz