Sayfa
357
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
de ki
ita'at edin
Allah'a
ve ita'at edin
Rasule
eğer
dönerseniz
artık ancak
onun sorumluluğu
şeydir
kendisine yükletilen
ve sizin sorumluluğunuz
şeydir
size yükletilen
ve eğer
ona ita'at ederseniz
doğru yolu bulursunuz
ve değildir
düşen
Rasule
başka bir şey
duyurmaktan
açık bir şekilde
va'detmiştir
Allah
kimselere
inanan(lara)
sizden
ve yapanlara
iyi işler
onları hükümran kılacaktır
yeryüzünde
*
gibi
hükümran kıldığı
kimseleri
onlardan önceki
*
ve sağlamlaştıracaktır
kendilerine
dinlerini
razı olduğu
*
kendileri için
ve onları erdirecektir
ardından
*
korkularının
(tam) bir güvene
bana kulluk edecekler
ortak koşmayacaklar
*
bana
hiçbir şeyi
ama kim(ler)
inkar ederse
sonra
bundan
işte
onlar
yoldan çıkanlardır
ve kılın
namazı
ve verin
zekatı
ve ita'at edin
Elçiye
umulur ki
merhamet olunursunuz
sanma
*
kimselerin
inkar eden(lerin)
(Allah'ı) aciz bırakacaklarını
yeryüzünde
*
ve onların varacağı yer
ateştir
ve ne kötü
bir varış yeridir
ey
kimseler
inanan(lar)
izin istesinler
kimseler
altında bulunan (köle ve hizmetçi)
ellerinizin
ve olanlar
henüz ermemiş
*
erginliğe
sizden
üç
vakitte
önce
*
namazından
sabah
ve zaman
çıkar(ıp yat)acağınız
elbisenizi
öğle vakti
*
ve
sonra
namazından
yatsı
üç vakittir
mahrem olan
sizin için
yoktur
size
ve yoktur
onlara
bir günah
bunların dışında
girip çıkarsınız
yanına
biriniz
diğerinin
*
böyle
açıklar
Allah
size
ayetleri
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir