Sayfa
385
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kim
getirirse
iyilik
ona vardır
daha hayırlısı
ondan
ve onlar
korkudan uzaktırlar
*
o gün
güven içindedirler
ve kim
getirirse
kötülük
yıkılır
onların yüzleri
cehenneme
*
cezalandırılıyorsunuz-mi?
cezalandırılıyorsunuz
*
şeylerden
olduğunuz
yapıyor(lar)
elbette
ben emrolundum
sadece kulluk etmekle
*
Rabbine
bu
kentin
O
burayı saygıdeğer kıldı
ve O'nundur
her
şey
ve bana emredildi
olmam
*
müslümanlardan
*
ve (emredildi)
okumam;
Kur'an
şimdi kim
yola gelirse
elbette
yola gelmiş olur
kendi yararına
ve kim
saparsa
de ki
elbette
ben
ancak uyarıcılardanım
*
ve de ki
hamdolsun
Allah'a
O size gösterecek
ayetlerini
siz de onları tanıyacaksınız
ve değildir
Rabbin
gafil
şeylerden
yaptıklarınız
Sura 28, El-Kasas (Kasas)
Ta sin mim
şunlar
ayetleridir
Kitabın
apaçık
okuyacağız
sana
bir parçayı
haberinden
Musa
ve Fir'avn'ın
gerçek olarak
bir toplum için
inanan
şüphesiz
Fir'avn
ululandı (zorbalığa kalktı)
yeryüzünde
*
ve böldü
halkını
çeşitli gruplara
eziyordu
bir zümreyi
onlardan
kesiyordu
oğullarını
ve sağ bırakıyordu
kadınlarını
çünkü o
idi
bozgunculardan
*
biz istiyorduk
lutfetmeyi
*
üzerine
kimseler
ezilen(ler)
o yerde
*
ve onları yapmayı
önderler
ve onları kılmayı
mirasçı