Ziyaretçi
Sayfa
392
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve andolsun
biz birbirine bitiştirdik
onlar için
sözü(müzü)
belki
düşünüp öğüt alırlar
kendilerine
verdiklerimiz
Kitap
bundan önce
*
onlar
bu(Kur'a)n'a
inanırlar
zaman
(Kur'an) okunduğu
onlara
derler
inandık
ona
kesinlikle o
bir haktır
Rabbimizden
*
zaten biz
idik
ondan önce de
*
müslümanlar
işte onlara
verilir
mükafatları
iki kez
ötürü
sabretmelerinden
ve onlar savarlar
iyilikle
kötülüğü
ve şeyden
onları rızıklandırdığımız
infak ederler
ve zaman
işittikleri
boş söz
yüz çevirirler
ondan
ve derler
bizimdir
bizim işlerimiz
ve sizindir
sizin işleriniz
selam
size olsun
biz istemeyiz
*
cahilleri
şüphesiz sen
doğru yola iletemezsin
*
kimseyi
sevdiğin
fakat
Allah
doğru yola iletir
kimseyi
dilediği
ve O
daha iyi bilir
yola gelecek olanları
ve dediler ki
eğer
biz uyarsak
doğru yola
seninle beraber
atılırız
yurdumuzdan
*
biz bir mekan vermedik mi?
*
onlara
dokunulmaz
güvenli
toplanıp getirildiği
ona
ürünlerinin
her
şeyin
bir rızık olarak
kendi katımızdan
*
fakat
çokları
bilmezler
*
ve nicesini
helak ettik
kent(ler)den
*
şımarmış
refah içinde
İşte şunlar
onların meskenleri
oralarda oturulmadı
*
onlardan sonra
*
ancak
pek az
ve biz olduk
biz
varisler
ve
değildir
Rabbin
helak edici
ülkeleri
kadar
gönderinceye
(ülkelerin) anasına
*
bir elçi
okuyan
onlara
ayetlerimizi
ve
biz değiliz
helak edici
ülkeleri
olmadan
halkı
zalim