Sayfa
40
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
görmedin mi?
*
ileri gelenlerini
*
oğullarının
*
İsrail
sonra
*
Musa'dan
hani
demişlerdi
Peygamberlerine
onlar
gönder
bize
bir hükümdar
(onun önderliğinde) savaşalım
yolunda
*
Allah
dedi
olurmu ki?
*
eğer
yazılınca (farz kılınınca)
size
savaş
savaşmazsanız
*
dediler ki
bizler
*
neden savaşmayalım
*
yolunda
*
Allah
oysa
biz çıkarılıp sürüldük
yurtlarımızdan
*
ve oğullarımız(ın arasın)dan
fakat
yazılınca
kendilerine
savaş
yüz çevirdiler
hariç
pek azı
içlerinden
Allah
bilir
zalimleri
ve dedi ki
onlara
peygamberleri
gerçekten
Allah
elbette
gönderdi
size
Talut'u
hükümdar
dediler ki
nasıl
olabilir
onun
hükümdarlık (mülk)
bizim üzerimize
biz
daha layıkız
hükümdarlığa
ondan
ve verilmemiştir
*
genişlik
maldan
*
dedi
şüphesiz
Allah
onu (hükümdar) seçti
sizin üzerinize
ve onun artırdı
gücünü
bilgisinin
*
ve cisminin
Allah
verir
mülkünü
kimseye
dilediği
Allah(ın)
(lutfu) geniştir
(O herşeyi) bilendir
ve dedi ki
onlara
peygamberleri
muhakkak
alameti
onun hükümdarlığının
size gelmesidir
*
(Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un
onun içinde
bir huzur bulunan
Rabbinizden
*
ve bir kalıntı
geriye bıraktığından
*
ailesinin
Musa
ve ailesinin
Harun
taşıdığı
meleklerin
şüphesiz
bunda
*
kesin bir alamet vardır
sizin için
eğer
iseniz
inanan kimseler