Ziyaretçi
Sayfa
42
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
işte o
elçiler ki
üstün kıldık
kimini
karşı
kimine
onlardan
kimine
konuştu
Allah
ve yükseltti
kimini de
derecelerle
ve verdik
Îsa'ya
oğlu
Meryem
açık deliller
ve onu destekledik
Ruh ile
Kudüs
ve eğer
dileseydi
Allah
öldürmezlerdi
*
kimseleri (milletleri)
onların arkasından gelen
*
sonra
*
gelmiş olduktan
*
açık deliller
fakat
anlaşmazlığa düştüler
onlardan
kimileri
inandı
ve onlardan
kimi de
inkar etti
eğer
dileseydi
Allah
birbirlerini öldürmezlerdi
*
ama
Allah
yapar
şeyi
dilediği
ey
kimseler
inanan(lar)
infak edin
size verdiğimiz rızıktan
*
önce
*
gelmezden
*
gün
olmadığı
alışverişin
içinde
ve hiçbir
dostluğun
ve hiçbir
şefaatin
ve kafirler
ta kendileridir
zalimlerin
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
daima diridir
koruyup yöneticidir
O'nu tutmaz
*
ne bir uyuklama
ve ne de
bir uyku
O'nundur
ne
varsa
göklerde
ve ne
varsa
yerde
kimdir
ki
*
şefaat edebilir
kendisinin katında
dışında
O'nun izni
bilir
olanı
onların önünde
*
ve olanı
arkalarında
kavrayamazlar
*
hiçbir şey
O'nun ilminden
*
dışında
şeyler
dilediği
kaplamıştır
O'nun Kürsüsü
gökleri
ve yeri
O'na ağır gelmez
*
onları koru(yup gözet)mek
O
yücedir
büyüktür
yoktur
zorlama
Dinde
*
elbette
seçilip belli olmuştur
doğruluk
sapıklıktan
*
kim
inkar eder
tağut (şeytan)ı
ve inanırsa
Allah'a
muhakkak ki o
yapışmıştır
bir kulpa
sağlam
kopmayan
*
Allah
*
işitendir
bilendir