Sayfa
411
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 31, Lukmân (Lukman)
Elif Lâm Mîm
şunlar
ayetleridir
Kitabın
hikmetli
yol göstericidir
ve rahmettir
güzel davrananlara
onlar ki
kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve onlar
ahirete
onlar
kesin olarak inanırlar
işte onlar
üzerindedirler
doğru bir yol
tarafından
Rableri
ve işte
onlar
umduklarına ereceklerdir
ve
insanlardan
kimi
satın alır
boş
hadisi (sözü)
saptırmak için
yolundan
*
Allah'ın
olmaksızın
bilgisi
ve onu edinmek için
alay konusu
işte
onlara vardır
bir azab
küçük düşürücü
ve zaman
okunduğu
ona
ayetlerimiz
sırtını döner
büyüklük taslayarak
sanki
onları hiç işitmemiş
*
sanki
kulaklarında
*
ağırlık varmış
ona müjdele
bir azabı
acıklı
elbette
kimselere
inanan(lara)
ve yapanlara
iyi işler
onlara vardır
cennetler
ni'meti bol
ebedi kalacaklardır
orada
va'didir
Allah'ın
gerçek
ve O
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
yarattı
gökleri
olmadan
bir direk
görebildiğiniz
ve attı
yere
*
sağlam ve yüksek dağlar
diye
sarsar
sizi
ve yaydı
orada
her çeşit
*
canlıyı
ve indirdik
gökten
*
bir su
ve bitirdik
orada
her-ten
her
*
güzel (bitkiler)
işte bunlar
yarattıklarıdır
Allah'ın
gösterin bana
ne?
yarattı
kimseler
O'ndan başka
*
doğrusu
o zalimler
içindedirler
bir sapıklık
açık