Sayfa
549
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 60, El-Mumtehene (Mumtehine)
ey
kimseler
inanan(lar)
edinmeyin
*
benim düşmanımı
ve sizin düşmanınızı
dostlar
siz iletiyorsunuz
onlara
sevgi
halbuki
onlar inkar ettiler
şeyi
size gelen
haktan
*
(yurdunuzdan) çıkardılar
Elçiyi
ve sizi
dolayı
inandığınızdan
Allah'a
Rabbiniz
eğer
iseniz
çıkmış
cihadetmek için
benim yolumda
*
ve kazanmak için
benim rızamı
(nasıl) gizliyorsunuz
onlara
içinizde sevgi
oysa ben
bilirim
şeyleri
sizin gizlediğiniz
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
ve kim
bunu yaparsa
sizden
elbette
sapmıştır
doğru
yoldan
eğer
onlar sizi ele geçirseler
olurlar
size
düşman
ve uzatırlar
size
ellerini
ve dillerini
kötülükle
ve isterler
keşke
inkar etseniz
asla
size fayda vermez
akrabanız
ne de
çocuklarınız
günü
kıyamet
ayırır
aranızı
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
elbette
vardır
sizin için
bir örnek
güzel
İbrahim'de
*
ve bulunanlarda
onunla beraber
hani
onlar demişlerdi
kavimlerine
elbette biz
uzağız
sizden
ve
taptıklarınızdan
başka
*
Allah'tan
tanımıyoruz
sizi
ve belirmiştir
bizim aramızda
sizinle
bir düşmanlık
ve nefret
sürekli
kadar
siz inanıncaya
Allah'a
bir tek
yalnız hariçtir
demesi
İbrahim'in
babasına
mağfiret dileyeceğim
senin için
fakat
gücüm yetmez
senin için
Allahtan
*
(gelecek)
bir şeye
Rabbimiz
sana
dayandık
ve sana
yöneldik
ve sanadır
dönüş
Rabbimiz
bizi yapma
*
bir sınav
kimseler için
inkar eden(ler)
e bağışla
bizi
Rabbimiz
ancak Sensin
Sen
yegane galib
hüküm ve hikmet sahibi