Sayfa
6
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
bir zamanlar
dedi ki
Rabbin
meleklere
şüphesiz ben
yaratacağım
yeryüzünde
*
bir halife
dediler (melekler)
mi yaratacaksın?
orada
kimse
bozgunculuk yapan
orada
döken
kan
oysa biz
tesbih ediyor
seni överek
ve takdis ediyoruz
seni
dedi
şüphesiz ben
bilirim
şeyleri
değilsiniz
siz biliyor
ve öğretti
Adem'e
isimleri
bütün
sonra
onları sunup
meleklere
*
ve dedi
bana söyleyin
isimlerini
onların
eğer
iseniz
doğru kimseler
dediler ki
Seni tesbih ederiz
yoktur
bilgimiz
bizim
başka
şeyden
bize öğrettiğin
şüphesiz sen
sen
bilensin
hakim olansın
(Allah) dedi ki
ey Adem
bunlara haber ver
onların isimlerini
ne zaman ki
bunlara haber verince
onların isimlerini
(Allah) dedi ki
değil miydim?
size demiş
size
şüphesiz ben
bilirim
gayblarını
göklerin
ve yerin
ve bilirim
şeyleri
sizin açıkladıklarınız
ve şeyleri
olduğunuz
gizlemekte
hani
demiştik
Meleklere
secde edin
Adem'e
hemen secde ettiler
hariç
İblis
kaçındı
ve kibirlendi
ve oldu
inkarcılardan
*
ve dedik ki
ey Adem
oturun
sen
ve eşin
cennette
ve yeyin
ondan
bol bol
yerde
dilediğiniz
yaklaşmayın
*
şu
ağaca
olursunuz
zalimlerden
*
onlar(ın ayağın)ı kaydırdı
şeytan
oradan
çıkardı
yerden
bulundukları
içinde
ve dedik ki
inin
kiminiz
kiminize
düşman olarak
sizin için vardır
yeryüzünde
*
kalmak
ve nimet
bir süre
*
derken aldı
Adem
Rabbinden
*
kelimeler
tevbesini kabul etti
onun
şüphesiz
O
tevbeyi çok kabul edendir
çok esirgeyendir