Ziyaretçi
Sayfa
63
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve nasıl?
inkar edersiniz
ve üstelik size
okunmakta
size
ayetleri
Allah'ın
ve aranızda iken
O'nun Elçisi
ve kim
sarılırsa
Allah'a
muhakkak ki o
iletilmiştir
yola
*
doğru
Ey
kimseler
inanan(lar)
korkun
Allah'tan
hakkıyla
O'na yaraşır biçimde
ölmeyin
*
dışında
siz
müslümanlar olmak
ve yapışın
ipine
Allah'ın
topluca
ayrılmayın
*
ve hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
hani
siz idiniz
birbirinize düşman
(Allah) uzlaştırdı
arasını
kalblerinizin
(haline) geldiniz
O'un ni'metiyle
kardeşler
siz bulunuyordunuz
kenarında;
*
bir çukurun
ateşten
*
(Allah) sizi kurtardı
ondan
böyle
açıklıyor
Allah
size
ayetlerini
umulur ki
yola gelirsiniz
olsun
içinizden
bir topluluk
çağıran
hayra
*
ve emreden
iyiliği
ve men'eden
kötülükten
*
işte
onlar
kurtuluşa erenlerdir
olmayın
*
gibi
bölünüp
ve ihtilaf edenler
sonradan
*
kendilerine geldikten
*
açık deliller
işte onlar
(evet) onlar için vardır
bir azab
büyük
O gün
ağarır
(bazı) yüzler
kararır
(bazı) yüzler
o zaman
kimselere
kararan
yüzleri
inkar ettiniz ha? (denilir)
sonra
inanmanızdan
öyle ise tadın
azabı
karşılık
etmenize
inkar
ise
kimseler
ağaran
yüzleri
içindedirler
rahmeti
Allah'ın
onlar
orada
sürekli kalacaklardır
işte onlar
ayetleridir
Allah'ın
onları okuyoruz
sana
gerçek ile
Allah
*
istemez
zulmetmek
alemlere