Ziyaretçi
Sayfa
62
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
asla
eremezsiniz
iyiliğe
kadar
(Allah için) harcayıncaya
şeylerden
sevdiğiniz
ve ne ki?
harcarsanız
herhangi bir
şeyden
şüphesiz
Allah
onu
bilir
۞
bütün
yiyecekler
idi
helal
oğullarına
İsrail
dışında
şeyler
haram kıldığı
İsrail'in
kendisine
*
önce
*
indirilmeden
*
Tevrat
de ki
getirin
Tevrat'ı
ve okuyun
eğer
iseniz
doğru
artık kim
uydurursa
hakkında
Allah
bir yalan
sonra da
*
bundan
işte
onlar
zalimlerdir
de ki
doğru söyledi
Allah
öyle ise uyun
dinine
İbrahim
hanif (Allah'ı birleyici) olarak
(O) değil
idi
ortak koşanlardan
*
doğrusu
ilk
ev
(ma'bed olarak) kurulan
insanlara
olandır
Mekke'de
uğur bereketlidir'
ve hidayet kaynağıdır
alemlere
onda vardır
deliller
açık açık
Makamı
İbrahim'in
ve kim
ona girse
güvene erer
*
Allah'ın bir hakkıdır
üzerinde
insanlar
(gidip) haccetmesi
Ev'e
herkesin
gücü yeten
onun
yoluna
ve kim
nankörlük ederse
şüphesiz
Allah
zengindir
bütün alemlerden
*
de ki
Ey ehli
Kitap
neden?
inkar ediyorsunuz
ayetlerini
Allah'ın
Allah
tanık iken
şeylere
*
yaptığınız
de ki
Ey ehli
Kitap
niçin?
çevirmeğe çalışıyorsunuz
yolundan
*
Allah
kimseleri
inanan
göstermeğe yeltenerek
eğri
ve siz
(gerçeğe) tanık olduğunuz halde
değildir
Allah
habersiz
yaptıklarınızdan
*
Ey
kimseler
inanan(lar)
şayet
uyarsanız
gruba
herhangi bir
kimselerden
verilen(ler)
Kitap
sizi döndürürler
sonra
imanınızdan
kafir olarak