Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
hani
biz kıldık
Beyt'i (Ka'be'yi)
toplanma yeri
insanlara
ve güven yeri
siz de edinin
makamından
İbrahim'in
bir namaz yeri
ve emretmiştik
İbrahim'e
ve İsma'il'e
temizlemesini
ev'imi
tavaf edenler için
ibadete kapananlar
ve rüku edenler
secde edenler