Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
deyin
inandık
Allah'a
ve şeye
indirilen
bize
ve şeye
indirilen
İbrahim'e
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve torunlarına
ve şeye
verilen
Musa'ya
ve Îsa'ya
ve şeye
verilen
peygamberlere
Rablerinden
ayırım yapmayız
arasında
hiçbiri
onların
ve biz
O'na
teslim olanlarız