Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
deyin
inandık
Allah'a
ve şeye
indirilen
bize
ve şeye
indirilen
İbrahim'e
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve torunlarına
ve şeye
verilen
Musa'ya
ve Îsa'ya
ve şeye
verilen
peygamberlere
Rablerinden
ayırım yapmayız
arasında
hiçbiri
onların
ve biz
O'na
teslim olanlarız