Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoktur
bir günah
size
eğer
boşarsınız
kadınları
henüz dokunmadan
ya da
belirlemeden
onlara
mehir(lerini)
ve onları faydalandırsın
eli geniş olan
kendi gücü nisbetinde
eli dar olan da
kendi gücü nisbetinde
bir geçimlikle
güzel
bu bir borçtur
üzerine
iyilik edenlerin