Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoktur
bir günah
size
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
ona
evlenme isteğinizi
kadınlara
yahut
gizlemenizden
içinizde
bilir
Allah
şüphesiz sizin
onları anacağınızı
fakat
sakın onlarla sözleşmeyin
gizli(buluşma)ya
dışında
söylemeniz
bir söz
iyi (meşru)
ve kalkışmayın
akdine (kıymaya)
nikah
kadar
ulaşıncaya
yazılanın (iddetinin)
sonuna
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
bilir
şeyi
içinizden geçen
O'ndan sakının
ve yine bilin ki
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
halimdir