Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoktur
bir günah
size
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
ona
evlenme isteğinizi
kadınlara
yahut
gizlemenizden
içinizde
bilir
Allah
şüphesiz sizin
onları anacağınızı
fakat
sakın onlarla sözleşmeyin
gizli(buluşma)ya
dışında
söylemeniz
bir söz
iyi (meşru)
ve kalkışmayın
akdine (kıymaya)
nikah
kadar
ulaşıncaya
yazılanın (iddetinin)
sonuna
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
bilir
şeyi
içinizden geçen
O'ndan sakının
ve yine bilin ki
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
halimdir