Sura
Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
12
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 240
241 - 260
261 - 280
281 - 286
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
2:221
evlenmeyin
*
evlenmeyin
müşrik (Allah'a ortak koşan) kadınlarla
müşrik (Allah'a ortak koşan) kadınlarla
kadar
kadar
inanıncaya
inanıncaya
bir cariye
bir cariye
inanan
inanan
daha hayırlıdır
daha hayırlıdır
ortak koşan (hür) kadından
*
ortak koşan (hür) kadından
ve eğer
ve eğer
hoşunuza gitse bile
hoşunuza gitse bile
evlendirmeyin
*
evlendirmeyin
ortak koşan erkeklerle
ortak koşan erkeklerle
kadar
kadar
iman edinceye
iman edinceye
ve bir köle
ve bir köle
inanan
inanan
daha hayırlıdır
daha hayırlıdır
müşrik erkekten
*
müşrik erkekten
eğer
eğer
hoşunuza gitse bile
hoşunuza gitse bile
(Zira) onlar
(Zira) onlar
çağırıyorlar
çağırıyorlar
ateşe
*
ateşe
Allah ise
Allah ise
çağırıyor
çağırıyor
cennete
*
cennete
ve mağfirete
ve mağfirete
izniyle
izniyle
ve açıklar
ve açıklar
ayetlerini
ayetlerini
insanlara
insanlara
umulur ki
umulur ki
düşünürler
düşünürler
2:222
ve sana soruyorlar
ve sana soruyorlar
adet görmeden
*
adet görmeden
de ki
de ki
o
o
eziyettir
eziyettir
çekilin
çekilin
kadınlardan
kadınlardan
süresince
süresince
adet
adet
onlara yaklaşmayın
*
onlara yaklaşmayın
kadar
kadar
temizleninceye
temizleninceye
zaman
zaman
temizlendikleri
temizlendikleri
onlara varın
onlara varın
yerden
*
yerden
size emrettiği
size emrettiği
Allah'ın
Allah'ın
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
sever
sever
tevbe edenleri
tevbe edenleri
ve sever
ve sever
temizlenenleri
temizlenenleri
2:223
kadınlarınız
kadınlarınız
bir tarladır
bir tarladır
sizin için
sizin için
varın
varın
tarlanıza
tarlanıza
biçimde
biçimde
dilediğiniz
dilediğiniz
ve hazırlık yapın
ve hazırlık yapın
kendiniz için
kendiniz için
ve sakının
ve sakının
Allah'tan
Allah'tan
ve bilin ki
ve bilin ki
şüphesiz siz
şüphesiz siz
O'na kavuşacaksınız
O'na kavuşacaksınız
ve müjdele;
ve müjdele;
İnananları
İnananları
2:224
kılmayın
*
kılmayın
Allah'ı
Allah'ı
engel
engel
yeminlerinize
yeminlerinize
iyilik etmenize
*
iyilik etmenize
ve sakınmanıza
ve sakınmanıza
ve düzetmeye
ve düzetmeye
arasını
arasını
insanların
insanların
Allah
Allah
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir
2:225
sizi sorumlu tutmaz
*
sizi sorumlu tutmaz
Allah
Allah
kasıtsız
kasıtsız
dolayı
dolayı
yeminlerinizden
yeminlerinizden
fakat
fakat
sorumlu tutar
sorumlu tutar
dolayı
dolayı
kazandığından
kazandığından
kalblerinizin
kalblerinizin
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
halimdir
halimdir
2:226
kimseler için
kimseler için
yaklaşmamağa yemin edenler
yaklaşmamağa yemin edenler
kadınlarına
*
kadınlarına
bekleme (hakkı) vardır
bekleme (hakkı) vardır
dört
dört
ay
ay
eğer
eğer
(o süre içinde) dönerlerse
(o süre içinde) dönerlerse
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bağışlayan
bağışlayan
merhamet edendir
merhamet edendir
2:227
eğer
eğer
kesin karar verirlerse
kesin karar verirlerse
boşamaya
boşamaya
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir
2:228
boşanmış kadınlar
boşanmış kadınlar
gözetlerler
gözetlerler
kendilerini
kendilerini
üç
üç
kur' (üç adet veya üç temizlik süresi)
kur' (üç adet veya üç temizlik süresi)
helal olmaz
*
helal olmaz
kendilerine
kendilerine
gizlemeleri
*
gizlemeleri
yarattığını
*
yarattığını
Allah'ın
Allah'ın
kendi rahimlerinde
*
kendi rahimlerinde
eğer
eğer
idiyseler
idiyseler
inanıyor
inanıyor
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
kocaları
kocaları
hak sahibidirler
hak sahibidirler
onları geri almağa
onları geri almağa
bu arada
*
bu arada
eğer
eğer
isterlerse
isterlerse
barışmak
barışmak
(kadınların) vardır
(kadınların) vardır
gibi
gibi
(erkeklerin) kendileri üzerindeki
*
(erkeklerin) kendileri üzerindeki
(örfe uygun) hakları
(örfe uygun) hakları
erkeklerin (hakları)
erkeklerin (hakları)
onlar (kadınlar) üzerinde
onlar (kadınlar) üzerinde
bir derece fazladır
bir derece fazladır
Allah
Allah
azizdir
azizdir
hakimdir
hakimdir
2:229
boşama
boşama
iki defadır
iki defadır
ya tutmak (lazım)dır
ya tutmak (lazım)dır
iyilikle
iyilikle
ya da
ya da
salıvermek
salıvermek
güzelce
güzelce
helal değildir
*
helal değildir
size
size
geri almanız
*
geri almanız
şeylerden
şeylerden
onlara verdiğiniz
onlara verdiğiniz
bir şey
bir şey
başka
başka
eğer
eğer
korkarlarsa
korkarlarsa
koruyamamaktan
*
koruyamamaktan
sınırlarını
sınırlarını
Allah'ın
Allah'ın
eğer
eğer
korkarsanız
korkarsanız
koruyamamaktan
*
koruyamamaktan
sınırlarını
sınırlarını
Allah'ın
Allah'ın
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
ikisine de
ikisine de
(kadının ayrılmak için verdiği)
(kadının ayrılmak için verdiği)
fidye
fidye
hakkında
hakkında
işte bunlar
işte bunlar
sınırlarıdır
sınırlarıdır
Allah'ın
Allah'ın
sakın bunları aşmayın
*
sakın bunları aşmayın
ve kim(ler)
ve kim(ler)
aşarsa
aşarsa
sınırlarını
sınırlarını
Allah'ın
Allah'ın
işte
işte
onlar
onlar
zalimlerdir
zalimlerdir
2:230
eğer
eğer
(erkek) yine boşarsa
(erkek) yine boşarsa
helal olmaz
*
helal olmaz
ona
ona
artık bundan sonra
*
artık bundan sonra
kadar
kadar
(kadın) nikahlanıncaya
(kadın) nikahlanıncaya
kocaya
kocaya
başka bir
başka bir
eğer
eğer
O (vardığı adam) da boşarsa
O (vardığı adam) da boşarsa
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
kendilerine
kendilerine
tekrar birbirlerine dönmelerinde
*
tekrar birbirlerine dönmelerinde
eğer
eğer
inanırlarsa
inanırlarsa
koruyacaklarına
*
koruyacaklarına
sınırlarını
sınırlarını
Allah'ın
Allah'ın
işte bunlar
işte bunlar
sınırlarıdır
sınırlarıdır
Allah'ın
Allah'ın
açıklamaktadır
açıklamaktadır
bir toplum için
bir toplum için
bilen
bilen
2:231
zaman
zaman
boşadığınız
boşadığınız
kadınları
kadınları
ulaştıklarında
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
(iddetlerinin) sonuna
ya onları tutun
ya onları tutun
iyilikle
iyilikle
ya da
ya da
bırakın
bırakın
iyilikle
iyilikle
onları (yanınızda) tutmayın
*
onları (yanınızda) tutmayın
zarar vermek için
zarar vermek için
haklarına tecavüz edip
haklarına tecavüz edip
kim
kim
yaparsa
yaparsa
bunu
bunu
muhakkak
muhakkak
zulmetmiştir
zulmetmiştir
kendine
kendine
edinmeyin
*
edinmeyin
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
eğlence
eğlence
düşünün
düşünün
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
size olan
size olan
indirdiklerini
*
indirdiklerini
size
size
Kitaptan
*
Kitaptan
ve Hikmet(ten)
ve Hikmet(ten)
size öğüt vermek için
size öğüt vermek için
onunla
onunla
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
ve bilin ki
ve bilin ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
her
her
şeyi
şeyi
bilir
bilir
2:232
ve zaman
ve zaman
boşadığınız
boşadığınız
kadınları
kadınları
ulaştıklarında
ulaştıklarında
(iddetlerinin) sonuna
(iddetlerinin) sonuna
engel olmayın
*
engel olmayın
evlenmelerine
*
evlenmelerine
(eski) kocalarıyla
(eski) kocalarıyla
takdirde
takdirde
anlaştıkları
anlaştıkları
kendi aralarında
kendi aralarında
güzelce
güzelce
bu
bu
verilen bir öğüttür
verilen bir öğüttür
onunla
onunla
kimseye
kimseye
olan
olan
içinizden
içinizden
inanan
inanan
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
bu
bu
daha iyi
daha iyi
sizin için
sizin için
ve daha temizdir
ve daha temizdir
Allah
Allah
bilir
bilir
ve siz
ve siz
bilmezsiniz
*
bilmezsiniz
2:233
ve anneler
ve anneler
emzirirler
emzirirler
çocuklarını
çocuklarını
iki yıl
iki yıl
tam
tam
kimse için
kimse için
isteyen
isteyen
tamamlamak
*
tamamlamak
emzirmeyi
emzirmeyi
üzerinedir
üzerinedir
babanın
babanın
(çocuk kendisine ait olan)
(çocuk kendisine ait olan)
onların yiyecekleri
onların yiyecekleri
ve giyecekleri
ve giyecekleri
uygun biçimde
uygun biçimde
yükümlü tutulmaz
*
yükümlü tutulmaz
hiç kimse
hiç kimse
başka
başka
gücünün yettiğinden
gücünün yettiğinden
zarara sokulmasın
*
zarara sokulmasın
(ne) anne
(ne) anne
çocuğu yüzünden
çocuğu yüzünden
ve (ne de)
ve (ne de)
baba
baba
(çocuğun aidolduğu)
(çocuğun aidolduğu)
çocuğu yüzünden
çocuğu yüzünden
ve üzerinde
ve üzerinde
mirasçının
mirasçının
aynı (yükümlülük var)dır
aynı (yükümlülük var)dır
bunun
bunun
eğer
eğer
isterlerse
isterlerse
sütten kesmek
sütten kesmek
rızalarıyla
*
rızalarıyla
kendi aralarında
kendi aralarında
ve danışarak
ve danışarak
yoktur
yoktur
günah
günah
kendilerine
kendilerine
eğer
eğer
isterseniz
isterseniz
(sütannesi tutup) emzirtmek
*
(sütannesi tutup) emzirtmek
çocuklarınızı
çocuklarınızı
yine yoktur
yine yoktur
bir günah
bir günah
üzerinize
üzerinize
sonra
sonra
verdikten
verdikten
şeyi (ücreti)
şeyi (ücreti)
verdiğiniz
verdiğiniz
güzelce
güzelce
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
ve bilin ki
ve bilin ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
her şeyi
her şeyi
yaptığınız
yaptığınız
görmektedir
görmektedir
2:234
kimselerin
kimselerin
ölen(ler)
ölen(ler)
içinizden
içinizden
geriye bıraktıkları
geriye bıraktıkları
eşleri
eşleri
(bekleyip) gözetlerler
(bekleyip) gözetlerler
kendilerini
kendilerini
dört
dört
ay
ay
ve on (gün)
ve on (gün)
zaman
zaman
bitirdiği
bitirdiği
sürelerini
sürelerini
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
size
size
yapmalarında
*
yapmalarında
için
için
kendileri
kendileri
uygun olanı
uygun olanı
Allah
Allah
yaptıklarınızdan
*
yaptıklarınızdan
haberdardır
haberdardır
2:235
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
size
size
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
*
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
ona
ona
evlenme isteğinizi
*
evlenme isteğinizi
kadınlara
kadınlara
yahut
yahut
gizlemenizden
gizlemenizden
içinizde
*
içinizde
bilir
bilir
Allah
Allah
şüphesiz sizin
şüphesiz sizin
onları anacağınızı
onları anacağınızı
fakat
fakat
sakın onlarla sözleşmeyin
*
sakın onlarla sözleşmeyin
gizli(buluşma)ya
gizli(buluşma)ya
dışında
dışında
söylemeniz
*
söylemeniz
bir söz
bir söz
iyi (meşru)
iyi (meşru)
ve kalkışmayın
*
ve kalkışmayın
akdine (kıymaya)
akdine (kıymaya)
nikah
nikah
kadar
kadar
ulaşıncaya
ulaşıncaya
yazılanın (iddetinin)
yazılanın (iddetinin)
sonuna
sonuna
ve bilin ki
ve bilin ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilir
bilir
şeyi
şeyi
içinizden geçen
*
içinizden geçen
O'ndan sakının
O'ndan sakının
ve yine bilin ki
ve yine bilin ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
halimdir
halimdir
2:236
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
size
size
eğer
eğer
boşarsınız
boşarsınız
kadınları
kadınları
henüz dokunmadan
*
*
henüz dokunmadan
ya da
ya da
belirlemeden
belirlemeden
onlara
onlara
mehir(lerini)
mehir(lerini)
ve onları faydalandırsın
ve onları faydalandırsın
eli geniş olan
*
eli geniş olan
kendi gücü nisbetinde
kendi gücü nisbetinde
eli dar olan da
*
eli dar olan da
kendi gücü nisbetinde
kendi gücü nisbetinde
bir geçimlikle
bir geçimlikle
güzel
güzel
bu bir borçtur
bu bir borçtur
üzerine
üzerine
iyilik edenlerin
iyilik edenlerin
2:237
ve eğer
ve eğer
onları boşarsanız
onları boşarsanız
önce
*
önce
henüz dokunmadan
*
henüz dokunmadan
takdirde
takdirde
(bir mehir) tesbit ettiğiniz
(bir mehir) tesbit ettiğiniz
onlar için
onlar için
vermeniz gerekir
vermeniz gerekir
yarısını
yarısını
şeyin (mehrin)
şeyin (mehrin)
tesbit ettiğiniz
tesbit ettiğiniz
hariç
hariç
(kadının) vazgeçmesi
*
(kadının) vazgeçmesi
veya
veya
vazgeçmesi
vazgeçmesi
kimsenin (erkeğin)
kimsenin (erkeğin)
elinde olan
elinde olan
akdi
akdi
nikah
nikah
(erkekler) sizin affetmeniz
*
(erkekler) sizin affetmeniz
daha yakındır
daha yakındır
takvaya
takvaya
unutmayın
*
unutmayın
iyilik etmeyi
iyilik etmeyi
birbirinize
birbirinize
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
görür
görür
2:238
koruyun
koruyun
namazları
*
namazları
ve namazı
ve namazı
orta
orta
ve durun
ve durun
Allah('ın huzurun)a
Allah('ın huzurun)a
gönülden bağlılık ve saygı ile
gönülden bağlılık ve saygı ile
2:239
eğer
eğer
(bir tehlikeden) korkarsanız
(bir tehlikeden) korkarsanız
yaya
yaya
yahut
yahut
binmiş olarak
binmiş olarak
zaman da
zaman da
güvene kavuştuğunuz
güvene kavuştuğunuz
anın
anın
Allah'ı
Allah'ı
şekilde
şekilde
size öğrettiği
size öğrettiği
şeyleri
şeyleri
olmadığınız
*
olmadığınız
biliyor
biliyor
2:240
ve kimseler
ve kimseler
ölen
ölen
içinizden
içinizden
ve geriye bırakan(erkek)ler
ve geriye bırakan(erkek)ler
eşler
eşler
vasiyyet etsinler
vasiyyet etsinler
eşlerinin
eşlerinin
geçimlerinin sağlanmasını
geçimlerinin sağlanmasını
kadar
kadar
bir yıla
bir yıla
(evlerinden) çıkarılmadan
*
(evlerinden) çıkarılmadan
şayet
şayet
kendileri çıkarlarsa
kendileri çıkarlarsa
yoktur
yoktur
bir günah
bir günah
sizin için
sizin için
bir şey
*
bir şey
yapmalarında
yapmalarında
hakkında
hakkında
kendileri
kendileri
uygun olanı
*
uygun olanı
Allah
Allah
daima üstündür
daima üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir