Sayfa
38
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimselerin
ölen(ler)
içinizden
geriye bıraktıkları
eşleri
(bekleyip) gözetlerler
kendilerini
dört
ay
ve on (gün)
zaman
bitirdiği
sürelerini
yoktur
bir günah
size
yapmalarında
*
için
kendileri
uygun olanı
Allah
yaptıklarınızdan
*
haberdardır
yoktur
bir günah
size
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
*
ona
evlenme isteğinizi
*
kadınlara
yahut
gizlemenizden
içinizde
*
bilir
Allah
şüphesiz sizin
onları anacağınızı
fakat
sakın onlarla sözleşmeyin
*
gizli(buluşma)ya
dışında
söylemeniz
*
bir söz
iyi (meşru)
ve kalkışmayın
*
akdine (kıymaya)
nikah
kadar
ulaşıncaya
yazılanın (iddetinin)
sonuna
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
bilir
şeyi
içinizden geçen
*
O'ndan sakının
ve yine bilin ki
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
halimdir
yoktur
bir günah
size
eğer
boşarsınız
kadınları
henüz dokunmadan
*
*
ya da
belirlemeden
onlara
mehir(lerini)
ve onları faydalandırsın
eli geniş olan
*
kendi gücü nisbetinde
eli dar olan da
*
kendi gücü nisbetinde
bir geçimlikle
güzel
bu bir borçtur
üzerine
iyilik edenlerin
ve eğer
onları boşarsanız
önce
*
henüz dokunmadan
*
takdirde
(bir mehir) tesbit ettiğiniz
onlar için
vermeniz gerekir
yarısını
şeyin (mehrin)
tesbit ettiğiniz
hariç
(kadının) vazgeçmesi
*
veya
vazgeçmesi
kimsenin (erkeğin)
elinde olan
akdi
nikah
(erkekler) sizin affetmeniz
*
daha yakındır
takvaya
unutmayın
*
iyilik etmeyi
birbirinize
şüphesiz
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görür