Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
Ey
kimseler
iman edenler
boşa çıkarmayın
sadakalarınızı
başa kakmakla
ve eziyet etmekle
gibi
infak eden
malını
gösteriş için
insanlara
inanmayan
Allah'a
ve gününe
ahiret
öylesinin durumu
benzer ki
şu kayaya
üzerinde bulunan
toprak
ona isabet etttiğinde
bir sağnak (yağmur)
onu bırakır
sert bir taş halinde
(Böyleleri) elde edemezler
hiçbir
şey
şeylerden
kazandıkları
Allah
doğru yola iletmez
toplumunu
kafirler