Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
değildir
senin üzerine
onları hidayet etmek
fakat
Allah'tır
doğru yola ileten
kimseyi
dilediği
verdiğiniz
her
hayır
kendiniz içindir
infak edemezsiniz
dışında
kazanmak için
(yüzü) rızasını
Allah'ın
ve ne
verseniz
hayırdan
tastamam verilir
size
ve siz
asla
zulmedilmezsiniz