Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ne kötüdür
sattıkları şey
onunla
kendilerini
için
inkar etmek
şeyi
indirdiği
Allah'ın
çekemeyerek
(vahiy) indirmesini
Allah'ın
lutfundan
üzerine
kimsenin
dilediği
kullarından
uğradılar
gazab
üstüne
gazaba
ve inkar edenler için
bir azab vardır
alçaltıcı