Ziyaretçi
Sura
Sura
9
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
9:120
onlara yakışmaz
*
onlara yakışmaz
halkının
halkının
Medine
Medine
ve kimselerin
ve kimselerin
onların çevresinden
onların çevresinden
bedevi Araplardan
*
bedevi Araplardan
geri kalmaları
*
geri kalmaları
Elçisinden
*
Elçisinden
Allah'ın
Allah'ın
ve
ve
kaygısına düşmeleri
kaygısına düşmeleri
kendi canlarının
kendi canlarının
onun canından önce
*
onun canından önce
böyledir
böyledir
çünkü
çünkü
yoktur ki
yoktur ki
onların çekmeleri
onların çekmeleri
bir susuzluk
bir susuzluk
ve yoktur ki
ve yoktur ki
bir yorgunluk
bir yorgunluk
ve yoktur ki
ve yoktur ki
bir açlık
bir açlık
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
ve yoktur ki
ve yoktur ki
ayak basmaları
ayak basmaları
bir yere
bir yere
öfkelendirecek
öfkelendirecek
kâfirleri
kâfirleri
ve yoktur ki
ve yoktur ki
sağlamaları
sağlamaları
düşman karşısında
*
düşman karşısında
bir başarı
bir başarı
mutlaka
mutlaka
yazıl(masın)
yazıl(masın)
kendileri için
kendileri için
onunla
onunla
bir amel
bir amel
salih
salih
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
zayi etmez
zayi etmez
ecirlerini
ecirlerini
iyilik edenlerin
iyilik edenlerin
harcamaları
harcamaları