Sayfa
109
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar ise
ayetlerimizi
onlar
halkıdır
cehennemin
Ey
kimseler
inanan(lar)
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
hani
yeltenmişti
bir topluluk
uzatmağa (saldırmaya)
*
size
ellerini
(Allah) çekmişti
onların ellerini
sizden
korkun
Alah'tan
ve
Allah'a
dayansınlar
Mü'minler
۞
andolsun
almıştı
Allah
söz
oğullarından
İsrail
ve göndermiştik
içlerinden
iki (on iki)
on (on iki)
başkan
demişti ki
Allah
şüphesiz ben
sizinle beraberim
eğer
kılarsanız
namazı
ve verirseniz
zekatı
ve inanırsanız
elçilerime
ve onlara yardım ederseniz
ve borç verirseniz
Allah'a
bir borç
güzel
elbette örterim
sizin
günahlarınızı
ve sizi sokarım
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
kim
inkar ederse
sonra
bundan
sizden
muhakkak
sapmış olur
düz
yoldan
sebebiyle
bozmaları
sözlerini
onları la'netledik
ve yaptık
kalblerini
kaskatı
kaydırıyorlar
kelimeleri
yerlerinden
*
ve unuttular
pay almayı
şeyden
öğütlenen
kendilerine
asla
daima
muttali olursun
üzerinde (olduklarına)
hainlik
onlardan
hariç
pek azı
içlerinden
yine de affet
onları
ve aldırma
şüphesiz
Allah
sever
güzel davrananları