Sayfa
110
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve
kimselerin
diyen(lerin)
biz
hıristiyanız
almıştık
sözünü
ama unuttular
pay almayı
şeyden
öğütlenen
kendilerine
bu yüzden saldık
aralarına
düşmanlık
ve kin
kadar
gününe
kıyamet
ve yakında
onlara haber verecektir
Allah
şeyleri
oldukları
yapmakta
Ey ehli
Kitap
muhakkak
size geldi
elçimiz
açıklıyor
size
çoğunu
şeylerin
olduğunuz
gizlemiş
Kitaptan
*
vaz geçiyor
çoğundan
*
gerçekten
size gelmiştir
Allahtan
*
bir nur
ve bir Kitap
açık
iletir
onunla
Allah
kimseleri
uyan
rızasına
yollarına
esenlik
ve onları çıkarır
karanlıklardan
*
aydınlığa
*
kendi izniyle
ve iletir
bir yola
*
dosdoğru
andolsun
küfre gitmişlerdir
kimseler
diyen(ler)
şüphesiz
Allah
o
Mesih'tir
oğlu
Meryem
de ki
öyle ise kim
sahipse
karşı
Allah'a
bir şeye
eğer
isterse
helak etmek
*
Mesih'i
oğlu
Meryem
ve annesini
ve kimseleri
yeryüzündeki
*
hepsini
Allah'ındır
mülkü
göklerde
ve yerde
ve bulunanların
ikisinin arasında
yaratır
dilediğini
*
Allah
he
*
şeyi
yapabilendir