Ziyaretçi
Sayfa
11
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dediler ki
du'a et
bizim için
Rabbine
açıklasın
bize
nasıl bir şey olduğunu
onun
zira
o inek
benzer geldi
bize
ama mutlaka biz
eğer
dilerse
Allah
hidayeti buluruz
dedi ki
şüphesiz O
şöyle diyor
gerçekten o
bir inektir
olmayan
boyundurluk altında
sürmek için
yeri
ve sulamaz
*
ekin
kusursuz
yoktur
hiçbir alacası
onda
dediler
işte şimdi
getirdin
doğruyu
ve boğazladılar onu
az daha
*
yapmayacaklardı
hani
siz öldürmüştünüz
bir adam
birbirinizle atışmıştınız
onun hakkında
oysa Allah
ortaya çıkarıcıdır
şeyi
olduğunuz
gizlemiş
dedik ki
vurun ona (öldürülene)
(ineğin) bir parçasıyla
işte böylece
diriltir
Allah
ölüleri
ve size gösterir
ayetlerini
umulur ki
düşünürsünüz
sonra yine
katılaştı
kalbleriniz
ardından
*
bunun
şimdi onlar
taş gibi
hatta
daha da
katıdır
çünkü
öyle taş
*
var ki
fışkırır
içinden
ırmaklar
ve şüphesiz
öylesi de
var ki
çatlayıverir de
çıkar
ondan
su
ve şüphesiz
ondan
öylesi de var ki
aşağı yuvarlanır
korkusundan
*
Allah
ve değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan
*
۞
umuyor musunuz?
ki
inanacaklar
size
oysa
vardı ki
bir grup
bunlardan
işitirlerdi de
sözünü
Allah'ın
sonra
onu değiştirirlerdi
ardından
*
düşünüp akıl erdirdikten
*
ve onlar
bildikleri halde
zaman
rastladıkları
kimselerle
inanan
derler
inandık
zaman
yalnız kaldıkları
onların bazısı
bazısına
*
derler
onlara haber mi veriyorsunuz
şeyleri
açtığı
Allah'ın
size
sizin aleyhinizde delil olarak kullansınlar
onu
katında
Rabbiniz
Aklınızı kullanmıyor musunuz?
*