Ziyaretçi
Sayfa
111
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve dediler
Yahudiler
ve hıristiyanlar
biz
oğullarıyız
Allah'ın
ve sevgilileriyiz
de ki
o halde niçin
size azabediyor
günahlarınızdan ötürü
hayır
siz de
birer insansınız
O'nun yaratıklarından
*
bağışlar
kimseyi
dilediği
ve azabeder
kimseye
dilediği
Allah'ındır
mülkü
göklerin
ve yerin
bulunan herşeyin
ve ikisi arasında
O'nadır
dönüş de
Ey ehli
Kitap
muhakkak
size geldi
Elçimiz
gerçekleri açıklıyan
size
arasının kesildiği sırada
*
elçilerin
*
demeyesiniz
*
bize gelmedi
*
bir müjdeleyici
*
ve ne de
bir uyarıcı
işte
size geldi
müjdeleyici
ve uyarıcı
Allah
her
*
şeye
kadirdir
ve hani
demişti
Musa
kavmine
Ey kavmim
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
zira (O)
var etti
aranızda
peygamberler
ve sizi yaptı
krallar
ve size verdi
şeyleri
vermediği
*
hiç kimseye
dünyalarda
*
Ey kavmim
girin
toprağa
Kutsal
ki
yaz(ıp nasibet)diği
Allah'ın
size
dönmeyin
*
arkanıza
*
yoksa dönersiniz
kaybedenlere
dediler ki
Ey Musa
şüphesiz
orada vardır
bir millet
zorba
ve şüphesiz biz
oraya girmeyiz
*
kadar
onlar çıkıncaya
oradan
eğer
çıkarlarsa
oradan
o zaman biz
gireriz
dedi ki
iki adam
kimselerden
*
korkanlar(dan)
ni'met verdiği
Allah'ın
kendilerine
girin
onların üzerine
kapıdan
eğer
girerseniz
muhakkak ki siz
galib gelirsiniz
ve
Allah'a
dayanın
eğer
iseniz
inanıyor