Sayfa
117
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
kimseler
inanan(lar)
edinmeyin
*
yahudileri
ve hıristiyanları
veliler
onların bır kısmı
velileridir
bir kısmının
ve kim
onları kendine veli yaparsa
sizden
mukakkak o
onlardandır
şüphesiz
Allah
doğru yola iletmez
*
toplumu
zalim
görürsün
bulunanların
*
kalblerinde
hastalık
koştuklarını
onların arasına
diyerek
korkuyoruz
bize gelmesinden
*
bir felaket
belki
Allah
getirir de
*
fetih
ya da
bir iş
kendi katından
*
onlar olurlar
üzerine
şeyler
gizledikleri
içinde
nefisleri
pişmanlık
ve derler
kimseler
inanan(lar)
bunlar mı o
kimseler
yemin edenler
Allah'a
güçlü
yeminleriyle
kesinlikle
sizinle beraber olduklarına
boşa çıkmıştır
bütün çabaları
olmuşlardır
kaybedenlerden
Ey
kimseler
inanan(lar)
kim
dönerse
sizden
dininden
*
yakında
getirecektir
Allah
bir toplumu
onları seven
onlar da O'nu severler
alçak gönüllüdürler
karşı
Mü'minlere
onurlu ve şiddetlidirler
karşı
kafirlere
cihad ederler
yolunda
*
Allah
korkmazlar
*
kınamasından
hiçbir kınayıcının
bu
bir lutfudur
Allah'ın
onu verir
kimseye
dilediği
Allah'(ın)
(lutfu) geniştir
bilendir
ancak
sizin veliniz
Allah(tır)
ve Elçisi(dir)
ve mü'minlerdir
*
öyle ki
kılan
namazlarını
ve veren
zekatlarını
ve onlar
rüku'a varan
ve kim
dost tutarsa
Allah'ı
ve Elçisini
ve kimseleri
mü'minleri
yalnız
taraftarlarıdır
Allah'ın
onlardır
galib gelecek olanlar
Ey
kimseler
inanan(lar)
edinmeyin
*
kimseleri
edinen(leri)
dininizi
eğlence
ve oyun
kimselerden
*
verilenler(den)
Kitap
sizden önce
*
ve kafirlerden
dost
ve korkun
Allah'tan
eğer
iseniz
inanıyor