Ziyaretçi
Sayfa
118
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve zaman
çağırıldığınız
namaza
*
onu yerine koydular
eğlence
ve oyun
işte bu
oldukları içindir
bir topluluk
düşüncesiz
*
de ki
Ey ehli
Kitap
hoşlanmıyorsunuz
*
bizden
sadece
diye (mi?)
iman ediyoruz
Allah'a
ve indirilene
*
bize
ve şeye
indirilen
bizden önce
*
oysa
sizin çoğunuz
yoldan çıkmıştır
de ki
size söyleyeyim mi?
*
daha kötüsünü
bundan
*
cezası
katında
Allah
kim(ler)e
la'net  etmişse
Allah
ve gazab etmişse
onlara
ve yapmışsa
kimlerden
maymunlar
ve domuzlar
ve tapanlar
Tâğût'a
işte onların
daha kötüdür
yeri
ve daha çok sapmışlardır
düz
*
yoldan
ve zaman
size geldikleri
derler ki
inandık
oysa muhakkak
girmişlerdir
küfürle
yine onlar
muhakkak
çıkmışlardır
onunla
Allah
daha iyi bilir
şeyleri
oldukları
gizliyor
ve görürsün
çoğunun
onlardan
(birbirleriyle) yarıştıklarını
günahta
*
ve düşmanlıkta
ve yemede
haram
ne kötüdür
şey
oldukları
yapmakta
gerekmez miydi?
menetmeleri
Rabbanilerin
ve hahamların
onlarıv sözlerini
*
günah
ve yemelerini;
haram
ne kötüdür
şey
oldukları
yapmakta
ve dediler
yahudiler
eli
Allah'ın
bağlıdır
bağlandı
kendi elleri
ve la'netlendiler
ötürü
söylediklerinden
hayır
O'nun iki eli de
açıktır
verir
nasıl
diliyorsa
ve andolsun artıracaktır
çoğunun
onların
şeye
indirilen
sana
Rabbinden
*
azgınlığını
ve küfrünü
biz atmışızdır
onların aralarına
düşmanlık
ve kin
kadar
gününe
kıyamet
ne zaman
yakmışlarsa
bir ateş
savaş için
onu söndürmüştür
Allah
ve koşarlar
yeryüzünde
*
bozgunculuğa
Allah da
sevmez
*
bozguncuları