Ziyaretçi
Sayfa
129
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve eğer
onu yapsaydık
melek
yine yapardık
bir adam (şeklinde)
ve yine düşürürdük
onları
düştükleri kuşkuya
*
ve muhakkak
alay edilmişti
peygamberlerle
senden önce de
*
fakat kuşatıverdi
kimseleri
alay edenleri
onlarla
şey
onunla
*
alay ettikleri
de ki
dolaşın
yeryüzünde
*
sonra
görün
nasıl
olmuş
sonu
yalanlayanların
de ki
kimindir?
olanlar
göklerde
*
ve yerde
de ki
Allah'ındır
O yazmıştır
üstüne
kendi
rahmet etmeyi
sizi elbette toplayacaktır
gününde
*
kıyamet
şüphe olmayan
*
varlığında
ama kimseler
ziyana sokan(lar)
kendilerini
onlar
inanmazlar
*
۞
O'nundur
her şey
barınan
gecede
*
ve gündüzde
e O
işitendir
bilendir
de ki
başkasını mı?
Allah'tan
edineyim
dost
yoktan var eden
gökleri
ve yeri
ve kendisi
besleyen
fakat beslenmeyen
*
de ki
bana
emrerdildi
olmam
*
ilki
olanların
İslam
ve sakın
olma
ortak koşanlardan
*
de ki
şüphesiz ben
korkarım
eğer
isyan edersem
Rabbime
azabından
bir günün
büyük
kim
çevrilip savılırsa
ondan (azabdan)
o gün
gerçekten
(Allah) ona acımıştır
işte budur
başarı
apaçık
ve eğer
sana dokundursa
Allah
bir zarar
yoktur
açacak
onu
başka
kendisinden
ve eğer
sana dokundursa
bir hayır
kuşkusuz O
her
*
şeyi
yapabilendir
ve O
tam hakimdir
üstünde
kullarının
ve O
herşeyi yerli yerince yapan
haber alandır