Sayfa
130
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
de ki
hangi
şey
daha büyüktür
şahidlik bakımından
de ki
Allah
şahiddir
benimle
sizin aranızda
ve vahyolundu
bana
bu
Kur'an
sizi uyarayım
onunla
ve herkesi
ulaştığı
siz
şahidlik ediyor musunuz?
gerçekten
ile beraber
Allah
tanrılar olduğuna
başka
de ki
ben şahidlik etmem
*
de ki
ancak
O
Tanrıdır
tek bir
şüphesiz ben
uzağım
şeylerden
sizin ortak koştuğunuz
kendilerine
verdiklerimiz
Kitap
onu tanırlar
gibi
tanıdıkları
oğullarını
kimseler
ziyana sokan(lar)
kendilerini
onlar
inanmazlar
*
ve kim olabilir?
daha zalim
edenlerden
iftira
karşı
Allah'a
yalanı
ya da
yalanlayandan
O'nun ayetlerini
şüphesiz
kurtuluş yüzü görmezler
*
zalimler
ve gün
topladığımız
hepsini
sonra
dediğimiz
kimselere
ortak koşan(lara)
hani nerede?
ortaklarınız
kimseler
olduğunuz
zannetmekte
sonra
kalmadığı
*
onların çareleri
başka
demelerinden
*
Allah'a andolsun ki
Rabbimiz
biz değildik
*
ortak koşanlar
bak
nasıl
yalan söylediler
karşı
kendilerine
ve sapıp gitti
kendilerinden
şeyler
oldukları
uydurduruyor(lar)
içlerinden vardır
kimseler
dinleyen
seni
fakat biz koyduk
üstüne
kalblerinin
perdeler
onu anlamalarına engel
*
ve içine
kulaklarının
ağırlık
ve eğer
görseler de
her
mu'cizeyi
asla
inanmazlar
ona
hatta
zaman
sana geldikleri
seninle tartışırlar
derler
kimseler
inkar eden(ler)
bu
*
başka değildir
masallarından
eskilerin
ve onlar
hem menederler
ondan
hem de uzak dururlar
ondan
ve böylece
mahvediyorlar
yalnız
kendilerini
değiller
farkında
ve eğer
bir görsen
iken
durdurulmuş
başında
ateşin
dediklerini
ah! keşke biz
geri döndürülseydik
ve
yalanlamasaydık
ayetlerini
Rabbimizin
ve olsaydık
inananlardan
*