Ziyaretçi
Sayfa
133
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
böylece kesildi
ardı
milletin
onlar ki
haksızlık ediyordu
hamdolsun
Allah'a
Rabbi
alemlerin
de ki
söyleyin bana
eğer
alsa
Allah
işitme(duyu)nuzu
ve gözlerinizi
ve mühür vursa
üstüne
kalblerinizin
kimdir?
tanrı
başka
Allah'tan
size getirecek
bun(lar)ı
bak
nasıl
türlü türlü açıklıyoruz
ayetleri
sonra yine
onlar
yüz çeviriyorlar
de ki
söyleyin bana
eğer
size gelse
azabı
Allah'ın
ansızın
ya da
açıkça
mi?
helak edilir
başkası
toplumdan
zalim
biz gönderimeyi
*
elçileri
dışında
müjdeciler olmak
ve uyarıcılar olmak
o halde kim
inanır
ve uslanırsa
yoktur
korku
onlara
ve değildir
onlar
üzülecek de
kimselere
yalanlayan(lara)
ayetlerimizi
dokunacaktır
azab
yüzünden
yaptıkları
fenalık
de ki
ben demiyorum
*
size
yanımdadır
hazineleri
Allah'ın
ve
bilmem
gaybı
ve
demiyorum
size
ben
meleğim
ben uyuyorum
*
sadece
şeye
vahyolunan
bana
de ki
midir?
eşit
kör
ve gören
düşünmüyor musunuz?
*
ve uyar
onunla
kimseleri
korkan(ları)
ki
toplanacaklardır
(huzuru)na
Rablerine
yoktur
kendilerinin
O'ndan başka
*
ne dostları
ne de
destekçileri
belki
korunurlar
kovma
*
kimseleri
yalvaranları
Rablerine
sabah
ve akşam
isteyerek
O'nun rızasını
yoktur
sana
onların hesabından
*
hiçbir
şey (sorumluluk)
ve yoktur
senin hesabından
*
onlara
hiçbir
şey (sorumluk)
onları kovup da
olasın
zalimlerden
*