Ziyaretçi
Sayfa
132
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ancak
icabet eder
kimseler
işiten(ler)
ölülere gelince
onları diriltir
Allah
sonra
O'na
döndürülürler
dediler ki
değil miydi?
indirilmeli
ona
bir mu'cize
Rabbinden
*
de ki
şüphesiz
Allah
kadirdir
üzerine
indirmeğe
*
bir mu'cize
fakat
çokları
bilmezler
*
yoktur ki
hiçbir
yürüyen hayvan
yeryüzünde
*
ve hiçbir
kuş
uçan
iki kanadiyle
olmasınlar
birer ümmet
sizin gibi
biz eksik bırakmamışızdır
*
Kitapta
*
hiçbir
şeyi
sonra
Rableri(nin huzuru)na
*
toplanacaklardır
kimseler
yalanlayan(lar)
bizim ayetlerimizi
sağırdırlar
ve dilsizdirler
içinde
karanlıklar
kimseyi
dilediği
Allah
şaşırtır
ve kimseyi de
dilediği
koyar
üzerine
yol
doğru
de ki
gördünüz mü?
eğer
size gelse
azabı
Allah'ın
ya da
gelse
o sa'at
başkasına mı
Allah'tan
yalvarırsınız
şayet
iseniz (söyleyin)
doğru (sözlü)
hayır
yalnız O'na
yalvarırsınız
O da kaldırır
şeyi
istediğiniz
ondan
şayet
dilerse
ve unutursunuz
şeyleri
ortak koştuğunuz
muhakkak
(elçiler) gönderdik
ümmetlere
*
senden önce de
*
onları yakalayıp cezalandırmıştık
darlık ile
ve sıkıntı ile
belki onlar
yalvarırlar diye
hiç olmazsa
zaman
kendilerine geldiği
baskınımız
yalvarsalardı
fakat
katılaştı
kalbleri
ve süslü gösterdi
onlara
şeytan
şeyleri
oldukları
yapmış
ne zaman ki
unutunca
yapılan uyarıları
*
kendileri
açıverdik
üzerlerine
kapılarını
her
şeyin
nihayet
sırada
sevince daldıkları
şey ile
kendilerine verilen
onları yakaladık
ansızın
böylece
onlar
bütün umutlarnı yitirdiler