Ziyaretçi
Sayfa
139
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
tanıyamadılar
*
Allah'ı
hakkıyla
O'nun kadrini
zira
dediler
indirmedi
*
Allah
üzerine
insan
bir şey
*
de ki
kim
indirdi
Kitabı
o ki
getirdi
onu
Musa
nur olarak
ve yol gösterici olarak
insanlara
siz onu haline getirip
parça parça kağıtlar
gösteriyorsunuz
ve gizliyorsunuz
çoğunu da
ve size öğretildiği
şeylerin
bilmediği
*
ne sizin
ne de babalarınızın
*
de ki
Alah
sonra
bırak onları
daldıkları bataklıkta
*
oynayadursunlar
bu da
bir Kitaptır
indirdiğimiz
mubarek
doğrulayıcı
arasındakini
*
elleri
ve uyarman için
anası
şehirlerin
kimseleri
çevresindeki
ve kimseler
inananU(lar)
ahirete
inanırlar;
buna
ve onlar
namazlarına
*
devam ederler
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
ya da
diyenden
vahyolundu
bana
vahyedilmemiş iken
*
kendisine
bir şey
ve kimseden
diyen
ben de indireceğim
gibi
şey
indirdiği
Allah'ın
eğer
bir görsen
zalimleri
*
içinde
dalgaları
ölüm
ve melekler
uzatmış
ellerini
haydi çıkarın
canlarınızı
bugün
cezalandırılacaksınız
azabıyla
alçaklık
dolayı
olmanızdan
söylüyor
karşı
Allah'a
olmayanı
gerçek
ve
O'nun ayetlerine karşı
*
büyüklük taslamanızdan
ve andolsun
yine bize geldiniz
tek olarak
gibi
sizi yarattığımız
ilk
kez
ve bıraktınız
şeyleri
sizi hayaline daldırdığımız
arkasında
sırtlarınız
ve görmüyoruz
*
yanınızda
şefaatçilerinizi
kimseleri
sandığınız
onların
içinizden
ortak olduklarını
andolsun
(bağlar) kesilmiş
aranızdaki
ve kaybolup gitmiştir
sizden
şeyler
sandığınız
*
۞