Sayfa
140
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
Allah'tır
yaran
daneyi
ve çekirdeği
çıkarır
diriyi
ölüden
*
ve çıkarır
ölüyü
diriden
*
işte budur
Allah
o halde nasıl
çevriliyorsunuz
karanlığı yarıp
sabahı ortaya çıkarmış
ve kılmıştır
geceyi
dinlenme zamanı
ve güneşi
ve ayı
hesap (ölçüsü) yapmıştır
bu
takdiridir
o üstün
bilen(Allah)ın
ve O'dur
kimse
yaratan
sizin için
yıldızları
yol bulasınız diye
onlarla
karanlıklarında
*
karanın
ve denizin
gerçekten
biz genişçe açıkladık
ayetleri
bir toplum için
bilen
ve O'dur
kimse
sizi inşa eden
nefisten
*
bir tek
(sizin için) bir karar
ve emanet yeri vardır
gerçekten
biz genişçe açıkladık
ayetleri
bir toplum için
anlayan
ve O'dur
kimse
indiren
gökten
*
suyu
çıkardık
onunla
bitkiyi
her
çeşit
ve çıkardık
o (bitki)den
bir filiz
çıkarıyoruz
ondan da
daneler
birbiri üzerine binmiş
hurmanın
*
tomurcuğundan
*
sarkan
salkımlar
ve bahçeleri
üzüm
*
ve zeytin
ve nar
(kimi) birbirine benzer
(kimi) benzemez
*
bakın
meyvesine
*
zaman
meyve verirken
ve olgunlaştığı
şüphesiz
bunda
*
çok ibret vardır
toplumu için
inananlar
ve yaptılar
Allah'a
ortak
cinleri
halbuki onları O yaratmıştır
ve icadettiler
O'na
oğullar
ve kızlar
bilmeden
*
O münezzehtir
ve yücedir
onların nitelemelerinden
*
yoktan var edendir
gökleri
ve yeri
nasıl?
olabilir
O'nun
çocuğu
yoktur
*
kendisinin
bir eşi
ve O yaratmıştır
her
şeyi
ve O
her
şeyi
bilendir