Ziyaretçi
Sayfa
138
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimseler
inanan(lar)
ve
bulamayanlar
imanlarını
bir haksızlıkla
işte
onlarındır
güven
ve onlardır
doğru yolu bulanlar da
işte bunlar
hüccetlerimizdir
verdiğimiz
İbrahim'e
karşı
kavmine
yükseltiriz
derecelerle
kimseyi
dilediğimiz
şüphesiz
Rabbin
hüküm ve hikmet sahibidir
bilendir
ve biz hediye ettik
ona
İshak'ı
ve Ya'kub'u da
hepsine de
doğru yolu gösterdik
Nuh'a
yol göstermiştik
daha önce
*
ve
onun soyundan
Davud'a
ve Süleyman'a
ve Eyyub'a
ve Yusuf'a
ve Musa'ya
ve Harun'a
ve böylece
biz ödüllendiririz
güzel davrananları
ve Zekeriyya'ya
ve Yahya'ya
ve Îsa
ve İlyas'a
hepsi
salihlerden (idi)
*
ve İsma'il'e
ve el-Yesa'a
ve Yunus'a
ve Lut'a da
hepsini
üstün kıldık
üzerine
alemler
ve
babalarından
ve çocuklarından
ve kardeşlerinden
onları seçtik
ve onları ilettik
yola
*
doğru
İşte bu
hidayetidir
Allah'ın
doğru yola iletir
bununla
dilediğini
*
kullarından
*
eğer
ortak koşsalardı
boşa giderdi
onlar
şeyler
oldukları
yaptıkları
İşte onlar
kimselerdir
verdiğimiz
Kitap
ve hüküm
ve peygamberlik
eğer
inkar ederse
bunları
şimdi şunlar
mukakkak
biz vekil bırakmışızdır
bunlara
bir toplumu
bunları etmeyecek
inkar
*
İşte onlar
kimselerdir
hidayet ettikleridir
Allah'ın
onların yoluna
uy
de ki
sizden istemiyorum
*
ona karşılık
bir ücret
değildir
O
ancak
bir öğüttür
alemlere